Музична культура античних міст Північного Причорномор’я

Розділ I ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVI СТ.

ТЕМА 2. МУЗИЧНА КУЛЬТУРА

§5. Первісні музичні інструменти. Музична культура східних слов’ян, античних міст Північного Причорномор’я

Музична культура античних міст Північного Причорномор’я

Музична культура античних міст-полісів Північного Причорномор’я зберігала традиції античної Греції. Поети, архітектори, музики античних північнопричорноморських міст-держав були добре знайомі з надбаннями сучасної їм давньогрецької культури. Про це свідчать

зображення музичних інструментів та розписи склепів, де поховані музики, а також численні скульптурні знахідки.

Серед музичних інструментів у Північному Причорномор’ї набули поширення ліра (карбувалася на ольвійських та пантікапейських монетах), кіфара, арфа, авлос (різновид флейти), орган, сурма, труба. На одній боспорській фресці І ст. н. е. зображено ансамбль музикантів, що рідко траплялося в античному мистецтві: тріо з двох флейт і ручного органа. В Ольвії знайдено кілька уламків кістяних авлосів, які свідчать про те, що мешканці міста грали на цьому інструменті.

Відомо, що на багатьох різних

грецьких святах відбувалися музичні агони*. Під час підготовки до них із музикантами займалися спеціальні вчителі, чиї імена збереглися в списках учасників змагань.

*Агон – своєрідне творче змагання між дійовими особами в еллінських комедіях, завдяки якому розкривається ідейний зміст твору.

Історичні пам’ятки свідчать, що серед них траплялися й вихідці з Північного Причорномор’я: наприклад боспорянин Ісія в III ст. до н. е. готував музикантів до свята в Дельфах.

На знайденій в Ольвії античній теракотовій статуетці IV-III ст. зображено навчання дитини гри на лірі: маленький хлопчик стоїть поряд із педагогом, який тримає в руці ліру. Ліра змальована також на предметах місцевого виробництва: на ольвійських монетах, формі для теракоти з фігуркою Аполлона з лірою.

Зображення іншого музичного інструмента – барбітона – збереглося на червонофігурному лекіфі з Ольвії. Вазописець першої третини V ст. намалював музиканта, який сидить на стільці.

Одне з давніх зображень кіфари збереглося на кратері, знайденому на острові Березань. Його розписав вазописець із малоазійського міста Клазомени в першій половині VI ст. На центральному фризі він зобразив урочисту, вочевидь ритуальну, ходу за участю чотирьох жінок, які грають на кіфарах.

Античність, її культура і мистецтво – вічне, невичерпне джерело ідей, думок, художніх відкриттів. З нього людство в усі часи черпало натхнення для створення прекрасного. Без цієї невмирущої спадщини неможливо уявити шляхи соціального й духовного прогресу людства, його майбутнє.

 Музична культура античних міст Північного Причорноморя

Музичні інструменти Північного Причорномор’я: а) ліра; б) авлос;

В) кіфара

 Музична культура античних міст Північного Причорноморя

Червонофігурний лекіф із зображенням гри на барбітоні. Ольвія

 Музична культура античних міст Північного Причорноморя

Зображення ритуальної ходи жінок із кіфарами, о. Березань


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Музична культура античних міст Північного Причорномор’я - Мистецтво


Музична культура античних міст Північного Причорномор’я