Націнка

Націнка – 1) збільшення ціни виробу, продукції, товару, спричинена додатковими витратами на їх виготовлення і реалізацію або їх особливими властивостями; 2) надбавка до попередньої ціни товару, продукції, що виготовляється, за виконання наступних робіт, які потребують додаткових витрат.
Націнка