Національна кухня в різних країнах

Мета:

    Повторити лексичний матеріал. Продовжувати формувати комунікативні вміння учнів. Удосконалювати навички читання. Розвивати ерудицію учнів. Виховувати інтерес до традицій різних країн.

Обладнання: Підручник, дошка, картки для роботи.

ХІД УРОКУ

І. ПІДГОТОВКА ДО СПРИЙНЯТТЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ

1. Прив і тання.

Т: How are you today?

Ps: We are fine, thank you!

2. Пов і домлення теми та мети уроку.

Т: At this lesson we’ll continue to learn a new topic “Food and Drinks”; so today we are going to discuss food in different countries.

3. Уведення

в іншомовну атмосферу.

Учитель на дошці записує декілька прислів’їв, а учні мають пояснити їх.

1.”An apple a day keeps the doctor away”. (Proverb)

2.”You are what you eat”. (Proverb)

3. “Hunger is the best sauce in the world”. (Proverb)

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.

1. Відпрацювання лексичного матеріалу.

Робота з картками.

А) Бесіда з учнями.

Т: What do you know about the following food products:

– eggplant; – French fries;

– hamburger; – sweetmeats;

– pineapple; – sweetbreads?

– English muffins;

Б) Учні отримують картки i в групах по троє-четверо обговорюють подані факти, а потім по черзі пояснюють, у чому “дивна логика” названих

слів.

ENGLISH WORDS WITH QUIRKY LOGIC

There is no egg in eggplant, nor ham in hamburger.

Have you noticed that there is neither apple nor pine in pineapple?

English muffins weren’t invented in England.

French fries do not originate in France.

If a vegetarian eats vegetables, what does a humanitarian eat?

Sweetmeats are sweets while sweetbreads, which aren’t sweet, are meat.

2.Перевірка домашнього завдання.

Впр.4 с.105.

Учні читають та перекладають текст, потім відповідають на питання.

3. Розвиток усного мовлення.

Впр.5 с.106.

Учні працюють в парах, відповідають на питання вправи.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.

Домашнє завдання.

Повторити слова на с.104.

Впр.6 с.106 скласти речення.

Підведення підсумків уроку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Національна кухня в різних країнах - Плани-конспекти уроків по англійській мові


Національна кухня в різних країнах