НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ

НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ – сукупність поглядів, оцінок, думок і відносин, що відображують рівень усвідомлення нацією загалом чи окремою людиною своєї національної (поряд з етнічною) належності, спільності історичної долі, своєрідності, неповторності, геополітичних, духовних, соціальних, історичних чинників. Н. с. пов’язана із самоідентифікацією нації – усвідомленням себе як спільноти політичної, поліетнічної, громадянської на основі осягнення національної ідеї та національних інтересів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ - Довідник з політології


НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ