НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД

Культурологічний словник

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД – новостворена у сфері матеріального виробництва вартість або частина сукупного (валового суспільного продукту), що залишається після вирахування вартості засобів виробництва, використаних на його створення.
НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОХІД