Нацистський “новий порядок” у Європі

Тема 1. ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА. СВІТ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

§ 3 Окупаційний режим у поневолених країнах. Рух Опору. Воєнні дії в 1943 р .

1. Нацистський “новий порядок” у Європі.

Німеччина та її союзники встановили на загарбаних ними територіях “новий порядок” – режим нещадного терору та насильства Сенс “нового порядку” зводився до ліквідації незалежності й суверенітету, усіх демократичних і соціальних здобутків поневолених країн, нещадної економічної експлуатації та свавілля окупантів.

Нацистська окупаційна

політика була детально розроблена паралельно з планами ведення війни. Зокрема, існував план “Ост”, затверджений 25 травня 1940 р. Ним передбачалися колонізація Радянського Союзу та країн Східної Європи, знищення мільйонів людей, перетворення жителів цих країн на рабів.

Згодом виникла ідея вислати із Східної Європи 46-51 млн осіб, а найкращі землі заселити німецькими колоністами. Установлення “нового порядку” на окупованих землях супроводжувалося проведенням адміністративних реформ.

Польща була перетворена на німецьке генерал-губернаторство, Чехія та Югославія розділені, судетські

землі приєднані до Третього рейху, Богемія та Моравія перетворені на “протекторат”, Словаччина проголошена “незалежною державою”, Греція поділена на три зони окупації – німецьку, італійську та болгарську. У Данії, Норвегії, Бельгії, Нідерландах окупанти поставили до влади маріонеткові уряди. Люксембург був долучений до складу Німеччини.

В особливому становищі перебувала Франція. Окупанти зберегли у “вільній” зоні її уряд, який провадив політику співробітництва з ними. Окупована частина була підпорядкована німецькій адміністрації.

Після нападу на СРСР частину окупованої радянської території (зокрема й тилові райони груп армій) гітлерівське керівництво передало під управління військового командування, а іншу підпорядкувало міністерству окупованих східних територій на чолі з А. Розенбергом і поділило на два рейхскомісаріати – “Остланд” (Прибалтика та більша частина Білорусії) й “Україна”. Західноукраїнські землі були приєднані до Польського генерал-губернаторства. Буковина й частина Південно-Східної України (Чернівецька, Одеська, Ізмаїльська, частина районів Вінницької, Миколаївської та Херсонської областей) об’єднані в дистрикт1 “Трансністрія” та передані Румунії.

Економіки всіх поневолених країн працювали на загарбників. Мільйони жителів Європи примусово вивезли до Німеччини. Лише із СРСР до рейху було забрано майже 5 млн юнаків і дівчат. Промисловість працювала на замовлення окупантів. Сільське господарство постачало їх продовольством, робоча сила використовувалася на будівництві військових об’єктів.

Погляд дослідників

3 книжки “Україна і Німеччина в Другій світовій війні” дослідника французького історика В. Косика

Автор пише про умови утримання українських робітників у трудових таборах Німеччини. Він повідомляє факти з донесення військового керівника, який їх інспектував. Харчування робітників зі Сходу, сказано в документі, складалося переважно з півлітра юшки та 300 г хліба на день, а також 50-75 г маргарину та 25 г м’яса на тиждень. Така їжа призводила до виснаження, що сприяло виникненню багатьох захворювань. Під час роботи невільників часто били. Жінок били по обличчю дошками із цвяхами. Вагітних били ногами в живіт. Чоловіків і жінок часто замикали в льодові карцери, де вони знаходилися роздягнені та голодні. У деяких таборах знемагали без батьків діти віком від 4 до 15 років.

Для утримання населення в покорі широко застовувалася система заручництва та масових екзекуцій. Символом цієї політики стало повне знищення жителів сіл Орадур у Франції, Лідице – у Чехословаччині, Хатинь – у Білорусії. За роки окупації в республіках Прибалтики, у Білорусії, Україні, Російській Федерації гітлерівці знищили понад 10 млн чоловіків, жінок, дітей. Нацистський режим демонстрував усьому світові свою антилюдяну сутність.

1 Дистрикт – адміністративна, судова, виборча дільниця (район) в окремих державах.

 Нацистський новий порядок у Європі

Запровадження “нового порядку” в Україні. Сумська обл.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Нацистський “новий порядок” у Європі - Історія


Нацистський “новий порядок” у Європі