Надзвичайний стан

Політологічний словник

Надзвичайний стан – особливий правовий стан державі, який запроваджується на певний період у зв’язку з винятковими обставинами і допускає застосування особливих заходів для підтримання порядку. Н. с. запроваджується на всій території країни або в окремих її регіонах. Він передбачає особливий правовий режим діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, громадських об’єднань. Н. с. допускає окремі обмеження прав і свобод громадян держави, іноземних громадян, осіб без

громадянства, прав організацій та громадських об’єднань, а також покладення на них додаткових обов’язків.

Запровадження Н. с. – тимчасовий захід, застосовуваний виключно для безпеки громадян і захисту конституційного ладу, його метою є ліквідація причин, що послужили підставою для його введення. Н. с. запроваджується лише за наявності обставин, які являють собою безпосередню загрозу життю і безпеці населення та конституційному ладу держави, і усунення яких неможливе без застосування надзвичайних заходів. До таких обставин належать: 1) спроби на сильницької зміни конституційного ладу, захоплення

влади, збройний заколот, масові безпорядки, терористичні акти, блокування або захоплення особливо важливих об’єктів чи окремих територій, підготовка та діяльність незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, які супроводжуються насильницькими діями та створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян, нормальній діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; 2) надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, надзвичайні екологічні ситуації, в тому числі епідемії і епізоотії, які виникли в результаті аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійного лиха, що спричинили (чи можуть спричинити) людські жертви, завдання шкоди здоров’ю людини і природному середовищу, значні матеріальні втрати і потребують проведення масштабних аварійно-рятувальних робіт.

Надзвичайний стан на всій території або в окремих регіонах запроваджується рішенням Президента держави згідно з Конституцією України (ст. 106) з негайним повідомленням Верховній Раді, яка затверджує це рішення.

БСЗ; Конституція України. – К., 1996.

Л. Циндровська


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Надзвичайний стан - Довідник з політології


Надзвичайний стан