Найбільші держави Азії

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§64 Найбільші держави Азії

Пригадайте

Якою мовою спілкується більшість населення Землі? (Див. § 59.)

КИТАЙ

Географічне положення. Природні умови й ресурси. Саме Китай є в Азії найбільшою країною. Площа Китаю 9,6 млн км2, що майже дорівнює площі Європи. Крім материкової частини, Китаю належать ще 5400 островів. Найбільший з них Тайвань.

Природа країни багата й різноманітна. Адже, з одного боку, тери­торія країни – це неозорі рівнини, як-от Велика Китайська рівнина. Водночас понад дві

третини території Китаю охоплені горами, висо­чинами й плато. На заході розташований “дах світу” – найбільше у світі нагір’я – Тибетське, середня висота якого близько 4,5 км. Це нагір’я оточують потужні гірські системи – Гімалаї, Каракорум, Куньлунь, Тянь-Шань.

Клімат країни досить різноманітний. Якщо на півдні країни навіть узимку тепло (середні температури січня +18 °С), то на Тибетському нагір’ї трапляються сильні морози (- 24 °С). На сході клімат переваж­но мусонний. Зливи тут тривалі й сильні. За рік випадає подекуди 2000-2500 мм. У центральних областях країни річна кількість опадів

така сама, як у звичайних пустелях, і становить 50-100 мм.

Територією Китаю протікає понад 1500 річок загальною про­тяжністю більш як 220 000 км. Вони належать перевалено до басейну Тихого океану й течуть із заходу на схід.

Практичне завдання

Знайдіть на карті найбільші ріки Китаю. Пригадайте, чим вони знамениті.

Східна частина країни вирізняється багатим рослинним і тварин­ним світом. На півночі в басейні Амуру панує тайга, яка з просуван­ням на південь змінюється на широколисті та мішані ліси. На крайньому південному сході зростають тропічні ліси. Чим далі від

Океанічного узбережжя на захід, тим більшу площу охоплюють степи, а в центральних областях країни перед очима мандрівника постають лише піски та кам’янисті пустелі.

Країна дуже багата на мінеральні ресурси. Її надра містять близько 1/3 світових запасів палива – нафти, природного газу, кам’яного вугілля. Крім того, всесвітньо відомі китайські поклади залізної і мар­ганцевої руди, а також руд кольорових металів – боксити, вольфрам, цинк, олово інші. Так само знані у світі китайські алмази, дорогоцінне та напівдорогоцінне каміння, мармур тощо. Китай володіє найбільшими у світі запасами гідроенергії.

Населення. Китай утримує першість на материку за кількістю населення. Тут мешкає 20 % населення Землі. Китай – це багато­національна держава. Однак серед населення переважають китайці (ханьці), які спілкуються власною, китайською, мовою, що грун­тується на написанні ієрогліфів.

Факти сьогодення

Мова, що зростає. Якщо в першому китайському словнику (IX ст.) налічують 10 тис. ієрогліфів, а у словнику XVIII ст. – 45 тис. знаків, то сучасний словник містить 50 тис. знаків. Однак загальна кількість найуживаніших знаків сягає близько семи тисяч. Для ліквідації неписьменності потрібно засвоїти лише 1,5-2 тис. знаків.

Понад 4/5 населення Китаю мешкає у східних районах. Тут його густота становить 500-800 осіб на 1 км2, водночас на заході – 2 особи на 1 км2. Більшість населення мешкає в сільській місцевості. Однак кількість міських жителів зростає дуже швидко. У Китаї кілька десятків (понад 40) міст-мільйонерів (мал. 215).

 Найбільші держави Азії

Мал. 215. Шанхай – одне з найбільших міст Китаю

 Найбільші держави Азії

Мал. 216. Велосипеди – популяр ний вид міського транспорту в Китаї

Господарство. За останні 10 років Китай досяг вражаючих успіхів у розвитку промисловості. У великій кількості тут виробляють елект­ронні товари, велосипеди, годинни­ки, верстати і сільськогосподар­ську техніку, автомобілі й тракто­ри, судна й літаки. Китай посідає перше місце у світі за виробницт­вом бавовняних тканин.

Дуже важливою галуззю господа­рства Китаю залишається сільське господарство. Його провідна галузь – рослинництво, в якому переважають зернові культури, зокрема рис. Не випадково в китайській мові слово “їсти” передається двома ієрогліфами, що означають “їсти рис”. Відповідно сніданок – це “вранішній рис”, обід – “полуденний рис”, вечеря – “пізній рис”. Добре розвинуте в Китаї тваринництво. Країна посідає перше місце у світі за виробництвом м’яса, яєць, меду тощо.

Велике значення на просторах Китаю має транспорт, зокрема автомобільний та залізничний. З кожним роком зростає кількість пасажирів, які користуються авіатранспортом, що з’єднує китайські міста з-понад 30 країнами світу. А за використанням велосипедів країна не має собі рівних у світі (мал. 216).

ІНДІЯ

Географічне положення. Природні умови й ресурси. Країна розта­шована на півдні Азії, на півострові Індостан. В Азії за розмірами (3287 тис. км2) вона поступається лише Китаю.

Більша частина площі Індії охоплена плоскогір’ям Декан, уздовж західної та східної окраїн якого також простягаються гірські хребти. На півночі розкинулась величезна Індо-Гангська рівнина.

Клімат країни в цілому жаркий, субекваторіальний, мусонний. Дещо пом’якшують спеку мусонні дощі, завдяки яким на західних навітряних схилах гір випадає в середньому від 2000 до 6000 мм опадів за рік. Однак більша частина Індостану розташована під “захистом” гірських систем, тому отримує протягом року порівняно небагато опадів – 600-700 мм і менше.

Практичне завдання

За кліматичною картою визначте найвологіші місця країни й серед­ню річну кількість атмосферних опадів, що там випадає.

У країні не вистачає водних ресурсів. Більша їх частина зосереджена в річках, що зароджуються в Гімалаях. Саме з річок беруть величезну кількість води для зрошування.

Індія відома унікальним за багатством рослинним і тваринним світом. Багато тисяч видів місцевих рослин і тварин трапляються дуже рідко в інших регіонах земної кулі. Індійці дуже шанобливо ставляться до диких тварин.

Надра країни багаті на корисні копалини. Країна добре забезпечена запасами залізної, марганцевої й алюмінієвої руди. Всесвітнє значен­ня мають також поклади кам’яного вугілля й родовища дорогоцінного каміння (сапфіри, смарагди, гранати).

Населення. За чисельністю населення Індія посідає друге місце у світі, поступаючись тільки Китаю. У країні мешкає 1 млрд 27 млн осіб. Населення Індії продовжує стрімко зростати.

Індія – одна з багатонаціональних країн світу, адже тільки вели­ких націй (гіндустанці, біхарці, пенджабці та ін.) налічують півтора десятка, що становить 9/10 її населення. Мовою міжнаціонального спілкування є гінді й англійська.

Індія є однією з найгустіше населених країн світу. Третина насе­лення мешкає в містах, найбільші з яких розташовані на узбережжі. Серед таких Мумбай (Бомбей) з населенням близько 12 млн осіб, а також Калькутта й Мадрас (мал. 217).

Господарство. У країні більшість населення віддає перевагу продуктам харчування рослинного походження, тому в розвинутому сільському господарстві переважає продукція рослинництва. Основні продовольчі культури – рис, пшениця, просо, бобові, олійні. Індія – один із найбільших у світі виробників цукрової тростини, арахісу, чаю, бавовнику. Велику увагу в землеробстві приділяють тут різноманітним спеціям – чорному перцю, імбиру, кардамону, часнику тощо.

 Найбільші держави Азії

Мал. 217. Залізничний вокзал у Мумбаї

 Найбільші держави Азії

Мал. 218. Ця яскрава кіноафіша – свідчення надзвичайної популярності в Індії кіно і телебачення

За кількістю великої рогатої ху­доби Індія посідає перше місце у світі. Однак корова тут – священна тварина, тому релігією заборонено її вбивати.

Серед галузей промисловості до­сить розвинена гірничодобувна промисловість. Видобувають ву­гілля, нафту, марганцеву й залізну руду, боксити тощо. Традиційною галуззю індійської промисловості була й залишається легка – перед­усім бавовняна (перше місце у світі за виробництвом тканин) та шкіряно-взуттєва галузі. Провідні галузі харчової промисловості – цукрова й тютюнова. У сучасній Індії виробляють також літаки і судна, локомотиви й вагони, автомобілі й верстати, двигуни. У країні потужна кінопромисловість (мал. 218). За щорічною кількістю виробництва фільмів Індія посідає перше місце у світі.

Досить добре розвинутий в Індії транспорт. Останніми роками в традиційного в країні перевізника – залізничного транспорту – з’явився серйозний конкурент. Усе більше пасажирів і вантажів по­чинають перевозити автомобільним транспортом.

ПІДСУМКИ

Китай – найбільша за площею та кількістю населення країна Азії з дуже різноманітними природними умовами.

Китай має багаті запаси природних ресурсів і добре розвинуті промисловість і сільське господарство.

Індія – друга в Азії країна за площею та кількістю населення.

Індія має різноманітні природні багатства, розвинуте сільське господарство і промисловість, що швидко розвивається.

Запитання і завдання для самоперевірки

За додатковими джерелами підготуйте коротку доповідь про проблеми, які існують в Індії у зв’язку з її багатонаціональністю.

Які природні ресурси сприяють, на вашу думку, швидкому роз­витку промисловості Індії та Китаю?

За картами порівняйте природні умови Китаю та Індії. Знайдіть спільні та відмінні риси.

Які спільні сільськогосподарські культури традиційно вирощуються в Китаї та Індії? Чому Індію називали “перлиною британської корони”?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Найбільші держави Азії - Географія


Найбільші держави Азії