Найбільші держави Європи

Розділ 2 МАТЕРИКИ

Тема 5. Північна Америка

§63 Найбільші держави Європи

Пригадайте

Яка країна Європи посідає перше місце за розмірами?

Яка країна Європи є найчисленнішою за кількістю мешканців?

НІМЕЧЧИНА

Географічне положення. Природні умови й ресурси. Розташована в Центральній Європі, Німеччина простягається від Північного й Балтійського морів на півночі до відрогів Альп на півдні. У цьому напрямку низовинні рівнини поступово змінюються на височини й середньовисотні гори. Найвищих позначок гори сягають на крайньому

півдні. Тут, v Баварських Альпах, окремі вершини зростають вище 2500 м (мал. 212).

Клімат Німеччини (помірний, перехідний від морського до конти­нентального) чимось нагадує клімат України. Однак вплив океану, передусім Атлантичного, у цій країні відчутніший. Тому зима тут м’яка й вітряна. Fla рівнинах Німеччини середні температури січня коливаються від 0 °С до +3 °С. Зимові морози характерні здебільшого для гірських місцевостей. Що далі на південь, тим далі від морського узбережжя. Тому, на відміну від України, взимку в Німеччині холоднішає з просуванням на південь, а не на північ. Так само що далі у глиб

країни й вище в гори, то кількість снігу більшає. Загалом на території Німеччини річна кількість опадів сягає 500-800 мм, зростаючи в горах до 1000 мм.

 Найбільші держави Європи

Мал. 212. Куточки Німеччини

Найбільші річки країни – Рейн, Везер, Ельба, Одер. Вони зазвичай не замерзають узимку, повноводні й течуть у широких долинах, із яких нерідко виходять під час повені.

Кліматичні умови сприяють розвиткові лісової рослинності. Ліси, утворені ялиною і сосною, буком і дубом, березою, вкривають близь­ко третини території країни. Однак колись ліси охоплювали значно більші території. Тривалий час їх вирубували, звільняючи площі для сільськогосподарських ланів. Лісові масиви краще збереглися від знищення у горах і тепер, наче острови, височіють над безлісими територіями. А чимало таких гір нині мають у своїй назві слово “ліс” – Тюрінгенський Ліс і Франконський Ліс, Шварцвальд (“Чорний Ліс”) і Вестенвальд (“Західний Ліс”), Гарц (“Ліс”).

Не багата країна і на корисні копалини. Найважливіші з них – кам’яне і буре вугілля, кам’яна та калійна сіль.

Населення. Більшість жителів країни – німці, що спілкуються німецькою мовою. Однак у країні мешкають мільйони іноземців із Туреччини, Сербії, Чорногорії, Греції, а також із колишнього СРСР.

Німеччина є найчисленнішою за кількістю мешканців і однією з найбільш густонаселених країн у Європі. Так, на заході, в промисло­вих районах уздовж долини Рейну, щільність населення сягає 1100 осіб на 1км2. Водночас на північному сході країни – 76 осіб на 1км2. Більшість населення мешкає у селах і невеликих містах. Тільки 1/3 віддає перевагу великим містам, серед яких передусім Берлін, Мюн­хен, Бонн, Гамбург.

Господарство. Німеччина є однією з провідних промислово розви­нутих країн світу. Тут виробляють автомобілі, верстати, електро­технічні та радіоелектронні прилади, судна, двигуни, літаки, космічні апарати тощо. Розвинена також чорна і кольорова металургія.

У сільському господарстві провідну роль відіграє тваринництво, передусім свинарство та розведення великої рогатої худоби молочного напрямку. Продукцією рослинництва є зернові культури (пшениця, ячмінь, жито, овес, тощо), цукрові буряки, картопля. Німці полюбля­ють пиво, для виробництва якого вирощують ячмінь і хміль. Відома країна і своїм виноробством, що найбільшого розвитку набуло у долинах Рейну і Мозелю.

Німеччина володіє найбільшою в Євразії мережею автомагістра­лей, якість яких має всесвітню славу. Залізницями країни пасажи­рів перевозять нові потяги, швид­кість яких перевищує 200 км/год(мал. 213). У Німеччині один із найсучасніших і найбезпечніших флотів світу. Важливу роль відіграють судноплавні шляхи – річки й система каналів.

 Найбільші держави Європи

Мал. 213. Швидкісний потяг

УКРАЇНА

Географічне положення. Природні умови й ресурси. Україна роз­ташована в південно-східній частині Європи, в помірних широтах Північної півкулі. На півдні омивається водами Чорного й Азовсько­го морів. Переважна частина території має рівнинну та горбисту поверхню. Є й окремі, заввишки до 300 м, мальовничі височини – Подільська, Придніпровська, Донецький кряж та інші. На південно­му заході нашої країни розкинулися Українські Карпати (мал. 214), найвищою вершиною яких є гора Говерла (2061 м). На крайньому півдні розташовані Кримські гори з найвищою вершиною Роман-Кош (1545 м).

Клімат країни помірно континентальний, і тільки вузька смуга Південного берега Криму характеризується субтропічним кліматом (середземноморського типу). Через велику протяжність території з півночі на південь середні температури січня на північному сході становлять -6… -8 °С, а на Південному березі Криму вони сягають +2… +4 °С. Середні температури липня коливаються від +17 °С на північному заході країни до +24 °С на південному сході.

Циклони, які приносять хмарну погоду – дощову й прохолодну влітку та відносно теплу й снігову взимку, рухаються із заходу. Тому найбільше опадів буває в Карпатах (до 1200-1600 мм), а найменше їх – на південному сході (300 мм).

 Найбільші держави Європи

Мал. 214. Українські Карпати

Майже всі великі річки – Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Донець – належать до басейну Чорного моря. Лише Західний Буг несе свої води на північ України й на території Польщі впадає у Віслу. Великих за площею озер природного походження в Україні немає. Однак є штучно створені водойми, зокрема Дніпровського каскаду.

З півночі на південь на території України змінюються різні при­родні зони. Приблизно 20 % її площі охоплюють мішані ліси. Де так зване Полісся, в межах якого безліч географічних назв, які “підказу­ють” головні деревні породи на території України – сосна, дуб, бук, береза, вільха, граб. Більшу частину території країни охоплюють лісостеп і степ. Степ володіє дорогоцінним даром природи – чорно­земами. Це найродючіші серед грунтів земної кулі.

Україна має й значні мінеральні ресурси, зокрема поклади кам’яного вугілля, залізної і марганцевої руди, горючих сланців і самородної сірки, а також природних будівельних матеріалів (граніту, базальту, лабрадориту). Велике значення мають і міне­ральні лікувальні води України.

Населення. Серед мешканців країни переважають українці, хоча чимало тут росіян, білорусів, молдаван, болгар, поляків та інших народів. З 1991 року населення України зменшується через низьку народжуваність і велику кількість людей, що покидають країну в по­шуках заробітку. Більша частина населення країни – міські жителі.

Господарство. У промисловості країни провідну роль відіграють машинобудування – машини та устаткування для гірничодобувної та металургійної промисловості, електротехніка, верстато – й приладо­будування, радіоелектроніка, транспортне й сільськогосподарське машинобудування. Крім того, розвинуті чорна й кольорова мета­лургія, хімічна й нафтохімічна промисловість. Електроенергію виробляють на великих теплових, атомних та гідростанціях.

Різноманітні природні умови дають змогу вирощувати численні сільськогосподарські культури. Так, льон вирощують переважно на Поліссі, цукрові буряки – у лісостепу, озиму пшеницю – у степовій та лісостеповій зонах, кукурудзу на зерно, а також соняшник – у степовій зоні, рис – на зрошуваних землях півдня. Головні галузі тваринництва – скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство.

У країні розвинутий трубопровідний, залізничний, автомобільний, повітряний транспорт, а завдяки виходу до морів – морський транс­порт. Головні морські порти України – Іллічівськ, Одеса, Херсон, Ізмаїл, Маріуполь, Керч, а головний міжнародний аеропорт – Бо­риспіль. Є морські поромні переправи Іллічівськ-Варна (Болгарія) та Іллічівськ-Субса (Грузія). Багато українських річок судноплавні. Морські й повітряні порти сполучають Україну з 80 країнами світу.

ПІДСУМКИ

Німеччина – найчисленніша за кількістю мешканців й одна з найрозвиненіших країн Європи.

Україна – найбільша за площею європейська країна, що має різноманітні природні умови й значні природні багатства.

Запитання і завдання для самоперевірки

Порівняйте природні умови й ресурси Німеччини й України.

Яка з країн, на вашу думку, має більше можливостей для розвитку господарства?

Які, на вашу думку, існують проблеми в розвитку господарства Німеччини й України?

Чим відрізняється господарство Німеччини й України?

Які головні причини зменшення населення України?

ьші та найменші держави Євразії.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,50 out of 5)


Найбільші держави Європи - Географія


Найбільші держави Європи