НАЙГОЛОВНІШІ РЯДИ КОМАХ

Біологія – універсальний довідник

ПІДЦАРСТВО БАГАТОКЛІТИННІ ТВАРИНИ

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГІ

НАЙГОЛОВНІШІ РЯДИ КОМАХ

Традиційно клас Комахи поділяють на комах з неповним та повним перетворенням, хоча такий поділ є досить умовним.

Ряди комах з неповним перетворенням. До ряду Прямокрилі належить близько 20 тис. видів, з них в Україні – близько 200. Це – сарана, коники, цвіркуни, капустянки, або вовчки, та ін. Для них характерними є: гризучий ротовий апарат; дві пари крил, з яких передні – шкірясті, вузенькі й прямі (звідки назва

ряду) – виконують функцію надкрил, а задні – широкі, перетинчасті, у спокійному стані віялоподібно складені під надкрилами; задні ноги стрибальні. Специфічна особливість прямокрилих – здатність до утворення і сприймання звуків. Так, у коників звуковий апарат (зазубрені жилки, що труться одна об одну) розташований на передніх крилах, а органи слуху – на гомілках передніх ніг. До ряду Рівнокрилі належить понад 30 тис. видів: попелиці, цикади, щитівки та інші комахи, що живляться соком рослин і мають колючо-сисний ротовий апарат та 2 пари однакових за жилкуванням перетинчастих крил.

До ряду Напівтвердокрилі,

або Клопи, належать комахи з колючо-сисним ротовим апаратом, двома парами крил (напівтвердими передніми і перетинчастими задніми), парою грудних пахучих залоз (у водяних та деяких хижаків редуковані). Ряд налічує понад 30 тис. видів, в Україні – понад 800. Серед представників ряду є багато рослиноїдних форм (клопи-черепашки), що висмоктують соки з рослин; хижі клопи, зокрема клоп постільний, або блощиця ліжкова, що живиться кров’ю людини, поширені у житлових приміщеннях. Багато клопів перейшло до життя у прісних водоймах (водомірка, гладун, водяний скорпіон).

Ряди комах з повним перетворенням. Ряд Твердокрилі, або Жуки, налічує понад 300 тис. сучасних видів, в Україні – не менше 12-15 тис. Ротові органи гризучого типу. Передня пара крил перетворена на тверді надкрила, що прикривають другу пару перетинчастих задніх крил, завдяки яким вони літають. Серед жуків багато видів живиться зеленими частинами рослин (колорадський жук, травневий хрущ, довгоносики), гноєм (гнойовики) або мертвими організмами (трупоїди). Є багато хижаків, які вживають у їжу безхребетних. Деяких жуків занесено до Червоної книги України, зокрема жука-оленя – найбільшого за розмірами жука.

Одним із найбагатших видами (понад 150 тис.) таксонів є ряд Лускокорилі, або Метелики. У фауні України налічується 6-8 тис. видів метеликів. Характерними ознаками ряду є: кутикулярний покрив (лусочки різноманітної форми) двох пар перетинчастих крил і сисний ротовий апарат. Вусики денних метеликів зазвичай булавоподібні, нічних – перисті. Червоподібні личинки метеликів (гусениці) крім трьох пар членистих ніг мають несправжні ноги – вирости тіла. У гусениць ротовий апарат гризучий.

Ряд Перетинчастокрилі налічує близько 200 тис. видів, з них в Україні – близько 30 тис. Це комахи з двома парами перетинчастих прозорих крил, причому задні менші, ніж передні. Ротові органи гризучо-лижучі або гризучо-сисні. Самки на кінці черевця мають яйцеклад (у деяких видів він перетворений на жало і протоками зв’язаний з отруйними залозами). Личинки червоподібні, здебільшого безногі. Найбільш поширеними видами є бджоли, оси, джмелі,, мурашки тощо. Зустрічаються й паразити, самки яких відкладають яйця в тіло молодих гусениць або лялечок (їздці) і в яйця різних комах (яйцеїди). Їздців використовують для біологічної боротьби зі шкідниками. Серед перетинчастокрилих є досить багато суспільних комах (медоносна бджола, мурашки).

Ряд Двокрилі налічує понад 100 тис. видів, в Україні відомо понад 4 тис. Це комахи, в яких передня пара крил перетинчаста, а задня – редукована й видозмінена на булавоподібні дзижчальця – органи рівноваги. Ротові органи колючо-сисні або лижучі. Личинки безногі; розвиваються у воді, грунті, у гниючих рештках рослин, живих тваринах і трупах. Найбільш відомими серед двокрилих є мухи, комарі, гедзі та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАЙГОЛОВНІШІ РЯДИ КОМАХ - Довідник з біології


НАЙГОЛОВНІШІ РЯДИ КОМАХ