НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

З01. Прочитайте пари слів. Назвіть звуки, які в них змінюються.

Слово – слів. Школа – шкільний. Нести – ніс. Рука – ручний. Дорога – дорозі – доріжка. Вухо – у вусі – вушко. Ходити – ходжу.

При зміні форми слів та творенні нових слів деякі голосні та приголосні звуки можуть замінювати один одного, тобто чергуватися. Наприклад: село – сільський, книга – книзі – книжка. Чергування може відбуватися

в:

– коренях слів (друг – дружити);

– суфіксах (мудрість – мудрості);

– префіксах (прорвати – прірва);

– закінченнях (у рідному – у ріднім).

302. До кожного з поданих слів доберіть його форму або спільнокоре – неве слово, у якому відбувається чергування голосних звуків. Слова запишіть парами. Літери, що позначають голосні, які чергуються, підкресліть.

 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Сіль, віск, річ, гірка, кістлявий, шостий, щока, плести.

303. Перепишіть прислів’я, подане в дужках слово ставлячи в потрібній формі. Літеру, що позначає приголосний звук, який при зміні форми

слова чергується, підкресліть.

1. У чужій (пасіка) бджіл не розведеш. 2. Добре тому, хто в (дорога): лежить собі на (віз). 3. Град (черпаха) не страшний. 4. Битому (собака) кия не показуй! 5. Малий чобіт під лавкою, зате на (нога) великий. 6. У закритий рот (муха) не влетіти.

Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними, поясніть їхнє написання.

304. Перепишіть речення. Після виділених слів запишіть у дужках форму слова або спільнокореневе слово, у якому відбувається чергування звуків.

 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

1. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки звили гніздечко в стрісі (М. Юрійчук). 2. Ходять лелеки по лузі, ходять лелеки у тузі (М. Познанська). 3. Бусел стоїть, мов опудало, сам на одненькій нозі (А. Камінчук). 4. А по тих травах у тихій тривозі дівчина ходить (Д. Павличко). 5. Затишно дітям в пазусі казок (Л. Костенко).

Літери, що позначають приголосні, які чергуються, підкресліть.

– Як ви розумієте останнє речення? Розкажіть про улюблену з дитинства казку, уживаючи слова з чергуванням: казати – кажу, могти – можу, берегти – бережу, сміх – смішу, радити – раджу.

305. Письмово розкрийте зміст прислів’я “Книга – твій друг, без неї, як без рук”. Уживайте такі форми слів книга, рука, друг або спільнокореневі слова, у яких відбувається чергування приголосних звуків. Обсяг висловлювання – 5-7 речень.

 НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ - Українська мова


НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ