НАКАЗ, Про комерційну таємницю підприємства

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

НАКАЗ

“КТ-конфіденційно”

(обмежуючий гриф залежить

Від змісту наказу)

” “______________ 20__р. № _________

Про введення в дію Положення

Про комерційну таємницю підприємства

В період переходу до ринкової економіки питання забезпечення безпеки та комерційних інтересів підприємства набувають принципово нового значення та будуть вирішуватися

в рамках нових правових і організаційних форм.

В цих умовах уся виробнича, господарська, зовнішньоекономічна та інша діяльність підприємства повинна бути спрямована на недопущення витоку інформації комерційного характеру.

Враховуючи викладене, з метою захисту економічних і господарських інтересів, виробничих досягнень, нових видів технологій та наукових досліджень, які потенційно можуть мати велике економічне значення, недопущення безоплатного їх використання конкуруючими фірмами, іншими сторонніми організаціями та установами

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію Положення “Про

комерційну таємницю та правила її збереження”.

Усім працівникам підприємства, які мають відношення до комерційної таємниці, послуг комерційного характеру, суворо керуватися цим Положенням. Керівникам структурних підрозділів забезпечити контроль за виконанням підлеглим персоналом вимог цього Положення.

2. Створити за рахунок діючого штату підрозділ економічної безпеки підприємства. Покласти на нього завдання щодо організації захисту комерційної таємниці.

Заступнику директора подати на затвердження Положення “Про підрозділ економічної безпеки” та його штатний склад.

3. Постійно діючій комісії з комерційної таємниці розглянути та виділити наукову, виробничу та господарську інформацію, нові технології, проведення науково-дослідних та виробничих робіт, зовнішньоекономічні аспекти діяльності, послуги тощо, які мають комерційну цінність або перспективу та які підлягають юридичному й режимному захисту.

4. Комісії у своїй діяльності керуватися вимогами ст. 65 Господарського кодексу, ст. ст. 29, 40, 142 КЗпП України, Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Керівнику підрозділу зовнішньоекономічних зв’язків розробити пропозиції та внести в діючі договори з сторонніми організаціями вимоги, які гарантують дотримання права підприємства на комерційну інформацію, заходи захисту важливих відомостей комерційного характеру на період договірних відносин, а також після їх припинення; дії проти третіх осіб та організацій, які зачіпають інтереси сторін; умови перевірки та контролю діяльності партнерів підприємства.

6. Заступнику керівника підприємства підготувати та провести з колективом співробітників підприємства нараду з питань захисту комерційної таємниці в умовах ринкових відносин.

7. Юридичному відділу підготувати довідково-методичні матеріали з питань права про комерційну таємницю, забезпечити ними співробітників, які мають відношення до неї.

8. Підрозділу економічної безпеки разом з юридичним відділом підготувати та провести для співробітників підприємства, з залученням компетентних спеціалістів, лекції та бесіди з питань забезпечення збереження комерційної таємниці.

9. Керівникам підрозділів та служб підприємства надати підрозділу економічної безпеки списки співробітників підприємства, які мають відношення до роботи з інформацією, яка складає комерційну таємницю.

Відділу кадрів разом з підрозділом економічної безпеки оформити договірні зобов’язання з зазначеними особами про зберігання ними комерційної таємниці.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Керівник підприємства____________________________

” КТ-конфіденційно “

(при необхідності)


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАКАЗ, Про комерційну таємницю підприємства - Довідник з економіки


НАКАЗ, Про комерційну таємницю підприємства