Написання прислівників разом і окремо Тематичне тестування

Уроки № 51-53

Тема: Написання прислівників разом і окремо. Тематичне тестування (тема: Прислівник, правопис прислівників)

Мета: Пояснити правила написання прислівників разом і окремо; формувати вміння обгруновувати вибір написання; з’ясувати рівень засвоєння учнями знань та сформованості вмінь і навичок з теми “Прислівник, правопис прислівників”; розвивати увагу, логічне мислення, закріплювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, навички колективної й самостійної роботи.

Тип уроку:

Комбінований урок (вивчення нового матеріалу; перевірка й облік здобутих знань, умінь і навичок.

Обладнання: Підручник, тести для тематичного контролю.

І. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІ. Вивчення нового матеріалу.

* Робота з підручником.Виконання вправи 300 (опрацювання таблиці “Разом пишуться прислівники”).

ІІІ. Виконання вправ на закріплення вивченого.

* Прочитати речення.Вказати прислівники, пояснити їхнє написання. Визначити в словах орфограму “Написання прислівників разом”.

У Хоролі всього доволі. Спершу робота,

а потім гульки. Уперед не висовуйся, всередині не тупцюй і позаду не шкандибай – ото тобі буде рай. Їж вволю, а пий у міру. Клади перед людьми хліб на столі, то будеш у людей на чолі. Вчи дітей їсти кашу вдома. Наздогад тільки лапті плетуть. Поночі всі корови чорні. Хата без господаря знадвору, а без господині зсередини порожня. День у день як пень у пень.

Народна творчість.

* Переписати, знімаючи риску.Визначити в словах орфограму “Написання прислівників разом”.

Мандруємо вогким туманом на/зустріч сліпій сніговиці… (Леся Українка.) Сніги ж ішли на/вскіс, ішла зима. (М. Стельмах.) І уже беруть в роботу і морозці, і вітри і на/зустріч, і на/впроти, і с/піднизу, і з/гори. (П. Усенко.) Я все ж незгорблений пройду, на/півдорозі не впаду. (Л. Дмитерко.) Ніч прийшла милосердна, схиляюся ночі до/земно. (Є. Гуцало.) У/досвіта дві хмароньки зустрілися в/горі. (Олександр Олесь.) То темніючи, то просвітлюючись, урочисто гудуть ліси і раз од разу на/відмаш кидають на полотнище дороги чіткі етюди. (М. Стельмах.). Сніжинки, сніжинки на/дворі, а в серці моєму весна. (В. Сосюра.) Просто до батьківської оселі пшеницями й стежечка на/впростець. (М. Самійленко.) Він знав життя і в/брід, і в/плав. (А. Малишко.) Доріжка в житі – то ж яка принада! Роззувшись, чимчикуй собі чим/дуж. (Л. Дмитерко.) Олень біг на/вперестриб, кущ під ним чи хмарка. (Д. Павличко.) Блакитне озеро барвінку захвилювалося в/низу. (А. Швець.) Чебрецями зацвіла толока, а оба/біч хиляться жита. (О. Довгий.)

* Диктант з коментуванням.

І. Душа сама назавжди вибирає, з ким бути їй. (Е. Дікінсон.) Як хвиля хвилю, рана рану народжує безперестану. (Д. Павличко.) Дивіться час від часу вгору, дивіться час від часу в гори. (В. Коротич.) Забилось українське серце іспанській пісні в унісон. (Л. Дмитерко.) Пливе до нас назустріч лебідь по ставку зеленім. (М. Рильський.) Навпростець я подамсь, на лимани, підіймусь на високі кургани. (М. Нагнибіда.) Я біг, я падав з високості і піднімався нашвидку. (Д. Павличко.) Де в стрісі дірку має вітерець, там вихор крівлю знищить нанівець. (Я. Радисерб-Веля.) Наостанок усі мудрішають. (Нар. творч.)

ІІ. Стояла тиха і по-своєму хвилююча година. Згори на верховіття лісу опускався сизий присмерк, а внизу з-під кожного куща виповзав туман. Здавалося, над землею коливалося два неба. Сіре було знизу, а вище було сизе. Туман і присмерк щільніше підходили один до одного, нарешті злилися у вечір. Міцніше запахло березовим дьогтем. (За М. Стельмахом.)

І V. Перевірка рівня засвоєння знань і сформованості вмінь з теми “Прислівник, правопис прислівників”.

*Пояснення способів проведення перевірки знань та вмінь (інструктаж до проведення тестування).

*Проведення тестування.

*Відповіді вчителя на запитання учнів (після того, як тестові завдання виконано).

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ (зразки)

1. Прислівник – це

А) змінна самостійна частина мови;

Б) незмінна самостійна частина мови;

В) особлива форма дієслова.

Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, поставити до прислівника питання (напр.:Навпростець і вода не тече. (Нар. творч.) Навскіс занурився Великий віз на небі. (П. Тичина.) І тихо-тихо сяють зорі, холодним блиском миготять. (М. Вороний.) Мить дивами виповнена вщерть.(М. Самійленко.)

2. Прислівник виражає

А) ознаку або приналежність предмета якійсь особі;

Б) ознаку дії, ознаку іншої ознаки, ознаку предмета;

В) ознаку предмета за дією.

Скласти (пригадати) й записати речення з прислівником, підкреслити його як член речення (напр.:Шляхів нема, а тільки де-не-де поплутані стежинки йдуть на безвість. (Леся Українка.) Я більш люблю шляхи земні, аніж шляхи космічні. (В. Самійленко.)

3.За допомогою слів значно, багато, куди, ще, трохи утворюється

А) проста форма найвищого ступеня порівняння прислівників;

Б) проста форма вищого ступеня порфвняння прислівників;

В) складена форма вищого ступеня порівняння прсилівників.

Утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прислівника широко або скласти (пригадати) й записати речення з прислівником у формі вищого чи найвищого степеня порівняння (напр.: Тихше, тихше! Не диши! Нас почують комиші. (Олександр Олесь.) Швидше ж бо, швидше туди, де кипіння!(П. Тичина.)

4. Прислівники мимохіть, нашвидкуруч, повсякчас утворено

А) префіксальним способом;

Б) суфіксальним способом;

В) способом злиття основ.

Дібрати й записати приклад прислівника, що є складним словом (напр.: мимоволі, сьогодні) або скласти (пригадати) й записати речення з таким прислівником (напр.: І от колишньої минулості завісу нарешті мушу я підняти мимохіть. (М. Вороний.) Колись Гуллівер возлежав горілиць. (І. Драч.)

5. Прислівник із нн вжито у реченні

А) Льотчикам натомлено дрімалось. (Б. Олійник.);

Б) Вдарила ніжність у груди крилом дебедино. (Б. Олійник.);

В) Поет співав глибинно, старовинно. (І. Драч.).

Дібрати прислівник з нн, розібрати його за будовою (напр.: законно, незрівнянно) або прислівник з ннввести до речення (напр.: І мелька невпинно голка у худесенькій руці. (М. Старицький.)

6. Разом з не пишуться прислівники

А) незабаром, невдовзі, негайно;

Б) не дуже, не завжди, не по-братньому;

В) не високо, а низько; не чисто, а брудно.

Прислівник, що пишеться з не разом, увести до речення (напр.: До гнізда нечутно плив лелека.(В. Самійленко.) Нелегко долати життєві напасті у наш безнадійний і проклятий час. (Г. Чубач.) А так же зручно малося в житті: ладком, неквапно. (Б. Олійник.)

V. Підбиття підсумків уроку.

V І. Домашнє завдання.Вправа 304.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Написання прислівників разом і окремо Тематичне тестування - Плани-конспекти уроків по українській мові


Написання прислівників разом і окремо Тематичне тестування