Написання прізвищ прикметникової форми

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

Прикметник

Написання прізвищ прикметникової форми

1. Російська буква Е передається через Е:

А) після букв на позначення приголосних: Лермонтов, Некрасов, Воскресенський;

Б) у суфіксі – ев – після Ц, ж, ч, ш, щ, р: Непринцев, Бестужев, Тютчев, Вахрушева, Гнатищев, Губарев.

2. Російська буква Е передається через Є:

А) на початку слів: Євтушенко, Єсенін, Єршов;

Б) у середині слів після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака: Санаєв, Одоєвський, Валуєв, Аляб’єв, Прокоф’єв, Власьєв,

Ананьєв;

В) у суфіксах – єв, єєв після букв на позначення приголосних, крім Ц, ж, ч, ш, щ, р: Голубєв, Туполєв, Тургенєв, Марусєв, Берендєєв, Федосєєв, Менделєєв;

Г) у корені, якщо в українському спорідненому слові виступає І, яке не чергується: Бєдний (бідний), Лєсков (ліс), Рєпін (ріпа), Сєров (сірий), але Лебедєв (бо Лебідь – лебедя), Каменєв (бо Камінь – каменя), Кисельов (бо Кисіль – киселю).

3. Російська буква Е передається:

А) сполученням Йо на початку складу: Йоркін, Бугайов, Соловйов;

Б) сполученням Ьо в середині і в кінці складу: Верьовкін, Корабльов, Алфьоров;

В) через Е в утвореннях

від імен, спільних для російської та української мов: Артемов, Семенов, Федоров;

Г) через О під наголосом після Ч, щ: Рогачо̍в, Щипачо̍в, Борщо̍в.

4. Російська буква Э завжди передається через Е: Ельконін, Ешпаєв.

5. Російська буква Ы завжди передається через И: Курицин, Чаплигін, Черних.

6. Російська буква И передається через И:

А) після Ж, ч, ш, щ, ц перед буквами на позначення приголосних: Жилікін, Тучин, Шишков, Рощин, Циркунов;

Б) в утвореннях від імен і назв, спільних для російської та української мов: Гаврилін (Гаврило), Куликов (кулик), Пивоваров (пиво), але Філіппов, Нікітін, Ніколаєв, бо Пилип, Микита, Микола;

В) у префіксі При – та в суфіксах – ик – , – Ич – , – иц-, – Ищ – , – Ович – , – Євич -: Приточний, Припасов; Петриков, Галич, Сосницин, Батищев, Станюкович, Воблаєвич.

7. Російська буква И передається через І На початку слова та після букв на позначення приголосних, крім Ж, ч, ш, щ: Іванов, Бібиков, Кузьмінський, Пушкін, Антін, Багіров.

8. Російська буква И Передається через Ї Після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака: Абраїмов, Зоїлов, Мар’їн, 3ахар’їн, Ананьїн, Ільїн.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Написання прізвищ прикметникової форми - Довідник з української мови


Написання прізвищ прикметникової форми