Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів

Фонетика. Орфоепія. Орфографія

Урок № 79

Тема. Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів

Мета:

– навчальна: навчити правопису слів іншомовного походження; ознайомити зі словником іншомовних слів;

– розвивальна: розвивати пам’ять, увагу, пошукові здібності;

– виховна: виховувати культуру усного і писемного мовлення.

Внутрішньопредметні зв’язки:орфоепія, лексикологія, мова і мовлення.

Міжпредметні зв’язки: географія.

Тип уроку: урок вивчення нового

матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Орфоепічна хвилинка (слова записані на дошці)

> Вимовте хором слова, правильно їх наголошуючи. Перепишіть слова в зошит, поставивши правильний наголос.

Фольга, флюорографія, шофер, бюлетень, диспансер, документ, центнер, амперметр, кілометр, спідометр, форзац, фольга.

III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ, МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Самостійна робота з таблицею

> Проаналізуйте таблицю. З’ясуйте, що покладено в основу правопису ичи і в словах

іншомовного походження.

Правопис слів іншомовного походження

У словах іншомовного походження И пишемо за “правилом дев’ятки” – після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р (де ти з’їси цю чашу жиру)

Буква

Правила правопису

Приклади

И

В основах слів (загальні назви) перед наступним приголосним (крім й):

Динаміка, джинси, символ, цитата, ритм, дизель (але: мартіні, місіс, сіті)

У складних словах з першою частиною ди-, що означає “двічі”:

Дилема, дифтонг, дилогія, дискусія, дивіденд

У префіксах анти-:

Антибіотик, антициклон, антитеза

Після ц у словах, що починаються на деци-

Децибел, дециметр, децилітр

У географічних назвах і прізвищах

Які закінчуються на – ида,

-ика

Атлантида, Флорида, Арктика, Америка

Після літер, що позначають шиплячі приголосні (ж, ч, ш) і після ц

Алжир, Цицерон Вашингтон, Чикаго (але: Джібуті, Чувашія)

У звукосполученні – ри перед приголосними

Мадрид, Гринвіч, Єрихон, Кембридж, Крит (але: Річард, Річмонд, Ріца, Ріо-де-Жанейро, Австрія)

В інших власних назвах, що підпадають під правило “дев’ятки”

Аргентина, Сицилія, Тибет, Ватикан (але: Сідней, Сімферополь, Сінгапур)

У деяких власних назвах

Єгипет, Єрусалим, Вавилон, Китай, Пакистан

У давно запозичених словах

Єхидна, імбир, кипарис, вимпел, спирт, химера

У словах, запозичених зі східних мов, переважно тюркських

Киргиз, кинджал, кисет, кишлак, шпинат, кизил

У словах церковного вжитку

Єпископ, митрополит, херувим, християнство, митра

І

На початку слова

Історія, ідеал, імітатор, Іліада, Індія

Після приголосного перед голосним та й

Авіатор, Греція, тріо, Горацій

У власних назвах після приголосних (крім “дев’ятки”) перед іншим приголосним і в кінці слова

Кіпр, Візантія, Сочі, Поті

Увага! Дізель (прізвище) – дизель (двигун), Сілует (прізвище) – силует (обрис)

Після приголосних б, п, в, м, ф, г, г, к, х, л, н (крім “дев’ятки”) перед іншим приголосним у загальних назвах

Бізнесмен, вітраж, фінал, ліра, хітон, мінор

У кінці невідмінюваних загальних назв

Візаві, поні, конфеті, жалюзі

Ї

Після голосних, але в складних словах і після префіксів пишемо і

Атеїзм, Каїр, Альтаїр, круїз, Ізмаїл; староіспанський, поінформувати, доісторичний

У кінці власних назв (після голосного чи м’якого приголосного)

Гаваї, Гімалаї, де Віньї

Знайомство зі словником іншомовних слів

> З’ясуйте такі відомості про словник.

1. Хто є його укладачами.

2. Зверніть увагу на рік видання (словники до 1993 року не повного мірою відповідають сучасному правопису).

3. Скільки слів містить словник.

4. З яких частин він складається (передмова, список скорочень, український алфавіт, слова в алфавітному порядку).

5. Зміст передмови (склад словника, структура словника).

6. Яку інформацію надає словник.

Самостійна робота зі словником

> За допомогою словника напишіть правильно слова. Чи пояснюються орфограми в цих словах правилами? Крім правильного написання, яку інформацію про слова надає словник?

Пріоритет, піанісимо, інтермецо, лібрето, стакато, фортисимо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ Коментоване письмо

Офіцер, дезінфекція, раціоналізація, теніс, екіпаж, Париж, Рим, Америка, Антарктида, Балтика, Британія, кит, ідеал, колібрі, Ніцца, героїзм, лоджія, біолог, дивізіон, фізика, міфічний.

Розподільна робота

> Запишіть слова, розподіливши їх на три колонки: 1) у яких пишемо букву и; 2) у яких пишемо букву і; 3) у яких пишемо букву ї.

Ауд..єнц..я, бенеф..с, Т..бет, Гаїт.., р..тор..ка, л..брето, вест..бюль, бадм..нтон, Чил.., грац..озний, к..парис, пенальт.., коеф..ц..єнт, его..ст, єп..скоп, моза..ка, ф..н..ш, жур..

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

Написання тесту

> Укажіть рядок, у якому в усіх словах на місці пропусків пишемо букву и.

1) Д..алект..ка, тр..умф, п..ан..с..мо, Сев..лья, Корс..ка.

2) К..пр, Т..бет, ауд..єнція, ст..мул, тр..умф, попур.., ..нст. .тут.

3) Ц..стерна, ж..рандоль, реж..м, ц..фра, ш..рма, з..гзаг.

4) Кр..т, Австр..я, С..р..я, Л..сабон, Сан-Франц..ско, Д..зель.

5) Алж..р, Сард..н..я, С..ц..л..я, с..лует, ав..ац..я.

Дослідження-аналіз

> Поясніть, чому в словах іншомовного походження динаміт і діаграма в одному слові після д пишемо и, а в іншому – і.

Скоромовки

Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню:

“Ти не вмієш так, як я – так, як ти, не вмію я”.

На полиці в коробиці

Півкороваю і паляниця.

На дворі трава, на траві дрова.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

Оцінювання знань, умінь і навичок учнів

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

> Виконайте вправу з підручника.

> Творче завдання: доберіть до кожного правила приклад. Придумайте з цими словами завдання.

> Вивчіть скоромовку На покоси впали роси. Не бряжчать об жито коси.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів - Плани-конспекти уроків по українській мові


Написання слів іншомовного походження. Букви и, і. Словник іншомовних слів