Написання закінчень у дієсловах другої особи

Урок 95

Тема. Написання закінчень у дієсловах другої особи

Мета: познайомити дітей з системою закінчень дієслів різних дієвідмін в однині та множині 2-ї особи, вчити розпізнавати дієслова 2-ї особи, правильно писати і вживати їх у мовленні; розвивати уважність, зібраність і спостережливість; виховувати самостійність у навчанні.

Обладнання: картки індивідуального опитування.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 122

– Чи можна розрізнити дієвідміни за формою 1-ї особи? Як?

2. Відновлення

таблиці

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

1-а особа однини

? (-у, – ю)

? ^, – ю)

1-а особа множини

? (-емо, – ємо)

? (-имо, – імо)

II. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

Гра “Скажи, що я роблю”

Вчитель показує, що він читає книгу.

– Що я роблю?

Один із учнів фіксує на дошці: “Ви читаєте”.

Вчитель показує, що він спить.

– Що

я роблю?

Далі можна залучити до гри дітей.

– У формі якої особи стоять використані вами дієслова? Доведіть.

III. Оголошення теми і мети уроку

– Зверніть увагу на таблицю. (Відкриває запис на дошці.)

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

2-а особа однини

?

?

2-а особа множини

?

?

– Спрогнозуйте тему уроку.

– А що ми будемо вчитися робити?

IV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Колективне виконання вправи 123

– За результатами роботи заповніть таблицю.

І дієвідміна

ІІ дієвідміна

2-а особа однини

? (-еш)

? (-иш)

2-а особа множини

?

?

– Якої форми 2-ї особи ми не зустріли?

2. Самостійна робота із таблицею (за вправою 124)

V. Закріплення та систематизація знань

1. Диференційоване завдання

Учні з недостатньою підготовкою – вправа 126 (1,2)

Сильні учні – вправа 127.

2. Самостійна робота із вправою 128

– Як ви визначали особу дієслів?

– Що ви можете розповісти про 2-у особу дієслів теперішнього часу?

– В якому часі дієслова мають таку ж систему закінчень?

3. Творча робота із вправою 125. Робота в парах

– Які закінчення ви використали при творенні 2-ї особи однини майбутнього часу?

– Поясніть, чому в одних закінченнях ви використали літеру е, а в інших – и.

– Чому в прислів’ях найчастіше вживається форма 2-ї особи дієслів?

VI. Підсумок уроку

1. Командна гра “Знавці”

Клас розбити по рядах на команди.

Вчитель називає дієслово в неозначеній формі, а команди ставлять його у формі однини і множини 2-ї особи теперішнього часу. За правильну відповідь команда отримує “+”, а за неправильну – “-“.

Копати, кликати, нести, робити, читати, грати, говорити, спати.

Виграє та команда, яка не має мінусів.

– Що ви можете розповісти про закінчення дієслів 2-ї особи однини і множини теперішнього і майбутнього часу?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

VIІ. Домашнє завдання

Правило на с. 67; вправа 129; повторити словникові слова.
Написання закінчень у дієсловах другої особи