Напівпровідникові (кристалічні) лічильники – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА

Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

Напівпровідникові (кристалічні) лічильники

До iонізаційних лічильників належать також напівпровідникові лічильники, які часто називають кристалічними. Принцип роботи напівпровідникового лічильника такий самий, як і iонізаційного. У кристалічному лічильнику частинка, що пролітає, породжує електрони провідності й “дірки”. Із відповідного напівпровідникового матеріалу – сульфіду кадмію (СdS) або сульфіду цинку (ZnS), алмазу, хлориду аргентуму (АgСl) – виготовляють пластинку невеликих розмірів, яку підключають до спеціальної радіотехнічної схеми. На цю пластинку спрямовують потік досліджуваних частинок, кількість яких треба підрахувати.

Простота пристрою та експлуатації, малі розміри, висока чутливість і швидке зростання імпульсу струму є характерними позитивними властивостями кристалічних лічильників.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Напівпровідникові (кристалічні) лічильники – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок - Довідник с фізики


Напівпровідникові (кристалічні) лічильники – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок