Населення. Австралійський Союз

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 3. АВСТРАЛІЯ

& 27. Населення. Австралійський Союз

Пригадай або здогадайся

1. До якої раси належать корінні жителі Австралії?

2. Скільки держав є на материку?

3. Що тобі відомо про українців у Австралії?

Населення Австралії

Нащадки переселенців й аборигени. На материку проживає близько 24 мли осіб. Сучасне населення Австралії складається в основному з англо-австралійців (80 % населення), які є нащадками переселенців із Великої Британії та Ірландії. Частка корінних жителів

(аборигенів) становить лише 1 % населення материка (мал. 2.129).

Вважають, що людина вперше з’явилась в Австралії понад 30 тис. років тому і прийшла з Південно-Східної Азії. Аборигени Австралії належать до австралоїдної раси, представники якої суттєво відрізняються від інших трьох великих рас. В їхній зовнішності поєднуються деякі риси негроїдної та європеоїдної рас (мал. 2.130). До приходу європейців корінні жителі материка перебували на рівні кам’яного періоду, займались полюванням і збиральництвом і не знали ні тваринництва, ні землеробства. Корінні австралійці складаються з численних племен, що розмовляють

більш ніж 200 мовами.

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.129. Діти аборигенів Австралії

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.130. Представник аборигенів з традиційним розфарбуванням воїна

Заселеність території. Середня густота населення Австралії – 3 особи на 1 км2. Це один із найнижчих показників у світі. Населення розміщується на території материка вкрай нерівномірно. 9/10 жителів зосереджено на південному сході, внутрішні території майже безлюдні. Більша частина населення Австралії проживає в містах (86 %), при цьому 2/3 його живуть у великих містах (Сідней, Мельбурн, Аделаїда, Канберра) (мал. 2.131).

Австралійський Союз

Материк-держава. Австралійський Союз – єдина держава в світі, що займає територію усього материка. Вона охоплює також острів Тасманія та ряд невеликих островів. Шість штатів Австралії утворюють єдиний Австралійський Союз, офіційним главою якого є британська королева, а представляє її на території держави генерал-губернатор.

Успішна економіка. Австралійський Союз є однією із найрозвинутіших країн світу. Тут добре налагоджено видобуток та переробку корисних копалин. За видобутком бокситів вона посідає одне із перших місць у світі. Також добувають вугілля, залізну, мідну та марганцеві руди; руди, з яких видобувають срібло, золото, нікель, титан та інші метали. Розвинуто виробництво автомобілів, морських суден, різноманітного обладнання.

Великий прибуток країні дає сільськогосподарська продукція. На великих просторах-пасовищах випасають мільйони овець, за поголів’ям яких і за кількістю проданої вовни Австралія посідає перше місце в світі (мал. 2.132). Значні площі земель, багато з яких зрошують, зайнято під посівами пшениці, цукрової тростини, садами, полями з овочами, квітами. Великі простори материка з’єднано добротними автомобільними та залізничними магістралями (мал. 2.133). Майже всі міста на берегах океану – це добре оснащені порти. Значна частина населення працює в сфері обслуговування – медичних та освітніх закладах, банках, туристичному бізнесі.

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.131. Канберра – столиця Австралії

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.132. Просторі рівнини використовуються як пасовища, а підвищені ділянки зайняті вітровими електростанціями

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.133. Австралія має розвинуту сучасну транспортну мережу. Одна зі шляхових розв’язок

Україна та Австралія. В Австралії проживає понад 30 тисяч вихідців з українських земель. Перші з предків українських поселенців прибули сюди ще у XIX столітті. Однак найбільш масова українська еміграція в Австралію спостерігалася наприкінці 1940-х років. Найуспішніше розвиваються зовнішні зв’язки теперішньої України з Австралією у культурно-мистецькій діяльності (мал. 2.134). Активізовується й економічне співробітництво між державами.

 Населення. Австралійський Союз

Мал. 2.134. Місто Сідней. Оперний театр. Об’єкт занесений до Списку світової спадщини ЮНЕСКО

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

1. Які народи населяють Австралію?

2. Чому Австралія є малозаселеним материком?

3. Які особливості політичної карти Австралії?

4. Запаси яких корисних копалин зумовили розвиток промисловості країни?

5. У чому природа материка допомагає, а в чому перешкоджає веденню сільського господарства?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Де найгустіше заселена Австралія? Чому?

2. Знайди інформацію про екзотичні сільськогосподарські культури, що їх вирощують на материку.

3. Що зумовило високий розвиток господарства Австралійського Союзу?

4. Знайди інформацію про пам’ятки культури зі Списку світової спадщини ЮНЕСКО в Австралії. Підготуй коротку розповідь про них.

Назви зображені об’єкти чи явища

 Населення. Австралійський Союз

Коротко про зміст теми

Австралія – найменший серед усіх материків і найвіддаленіший від Європи. Його відкриття та освоєння відбувалося найпізніше серед інших заселених континентів. Через посушливий клімат тривалий час внутрішні райони материка залишались недослідженими. Освоєння земель Нової Голландії (так колись називали Австралію) відбувалося повільно, при цьому корінне населення під натиском європейців змушене було відступити на непридатні для господарства землі.

В основі материка розташовується Австралійська платформа, що належить до найдавніших ділянок земної кори. В основному вона складається із кристалічних порід давніх гір, що зруйнувалися під дією зовнішніх сил за сотні мільйонів років. Австралія – найплоскіший материк на Землі. Тільки на сході із півночі на південь простягнулася гірська система Великого Вододільного хребта. Це невисокі гори, східні схили якого круті, а західні – пологі. Вони сформувалися дуже давно, тому їхні вершини згладжені, зруйновані зовнішніми силами. Південна частина цього хребта вища, тут розташовується найвища вершина Австралії – гора Косцюшко (2 228 м). На материку є різноманітні корисні копалини. За покладамизалізних, нікелевих, уранових руд та золота Австралія посідає провідні місця в світі. Є тут доволі й кам’яного вугілля, нафти та природного газу.

 Населення. Австралійський Союз

Дванадцять Апостолів – група вапнякових скель в океані біля узбережжя Австралії в Національному парку “Порт Кемпбелл”

Австралія – найсухіший материк серед інших. Це зумовлено насамперед її географічним положенням. Посередині материк перетинає південний тропік, отже, територія розташована в жаркому поясі. Тільки на півдні острова Тасманія клімат помірний. Мала кількість опадів зумовлює бідність материка на внутрішні води. Найбільша річка Австралії – Муррей. Її притока Дарлінг у суху пору року пересихає. Таких пересихаючих річок (кріків) на материку є багато. Озера також пересихаючі, їх дуже мало. Озеро Ейр, одне з найбільших серед них, розташоване в центральній частині.

Австралія відрізняється від інших материків своєрідністю органічного світу. Завдяки тривалій ізоляції материка та особливостям природних умов збереглося чимало ендемічних та реліктових рослин і тварин. Особливе місце посідають евкаліптові ліси, густі зарості чагарників – скреби. Із тварин найунікальнішими є сумчасті – коала, кенгуру. Окремі види тварин є водночас ссавцями та яйцекладними. Однак в цілому різноманітність видів тварин материка є невеликою.

Природні комплекси розташовані зонально. Австралія займає перше місце за відносною площею пустель і останнє – за площею лісів.

На материку створено багато заповідних територій, оскільки вразлива австралійська природа потребує особливої охорони. Окремі природні території перебувають на особливому контролі міжнародних природоохоронних організацій. Найунікальнішим утворенням Землі вважається Великий Бар’єрний риф із його багатим підводним живим світом коралів та інших організмів, що простягнувся вздовж східного узбережжя Австралії на сотні кілометрів.

Держава Австралійський Союз є єдиною в світі, що займає всю площу материка. Вона належить до високорозвинутих країн світу. Всього в Австралії проживає 18 млн. осіб, що є найменшим показником відносно інших материків. Населення розміщено вкрай нерівномірно, в основному населені пункти зосереджені на окраїнах материка, внутрішні частини території майже безлюдні. Частка корінних жителів Австралії становить всього 1 %.

Опрацювавши усю тему, спробуй відповісти

1. Що особливого в географічному положенні Австралії? Чому Австралію іноді називають “країною навпаки”?

2. Чому Австралія є рівнинним материком? Чому на її території немає вулканів і землетрусів?

3. Що зумовило невелику висоту гір Австралії?

4. Чому Австралія є найпосушливішим материком?

5. Чому західне і східне узбережжя Австралії отримують різну кількість опадів?

6. Як розташовуються природні зони Австралії? Чи є винятки із правил? З чим це пов’язано?

7. Які закономірності розподілу поверхневих вод на території материка?

8. У чому полягає унікальність природи Великого Бар’єрного рифу?

9. В яких місцях материка ти хотів би побувати? Чому?

Виконай практичні завдання

1. Знайди на тектонічній карті місця з наймолодшими ділянками земної кори. Які корисні копалини там переважають?

2. Визнач найбільші висоти великих островів Океанії.

3. Використовуючи кліматичну карту, знайди на материку місця з найнижчими та найвищими середніми температурами літа, зими.

4. У чому спільність та відмінність рельєфу Африки та Австралії? Зроби порівняння у вигляді таблиці.

5. Використовуючи засоби масової інформації, підготуй короткі повідомлення про унікальні природні об’єкти в межах заповідних територій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Населення. Австралійський Союз - Географія


Населення. Австралійський Союз