Населення і держави Африки

РОЗД ІЛ ІІ МАТЕРИКИ ТРОПІЧНИХ ШИРОТ

Тема 1. АФРИКА

& 15. Населення і держави Африки

Пригадай або здогадайся

1. Що тобі відомо про народи, які населяють Африку?

2. З чим, на думку науковців, пов’язані відмінності в кольорі шкіри людей різних рас?

3. Що відображають на політичній карті?

4. Які давні держави існували на території Африки?

Населення

Батьківщина найдавніших людей. Африку вважають місцем появи найдавнішої людини. Тут знайдено залишки викопних форм людиноподібних істот, що мають багато ознак, притаманних

людині. Крім Східної Африки, останки давніх людей і їхні знаряддя знайдено на Атлантичному і Середземноморському узбережжях материка, у Південній Африці.

Розмаїття рас і народів континенту. Африка – материк, який населяють народи різних рас. Уже на початку розвитку людського суспільства були помітні расові відмінності людей, які населяли різні частини континенту. Сьогодні в Африці живуть представники трьох основних рас Землі: європеоїдної, негроїдної (екваторіальної) і монголоїдної.

Представники південної гілки європеоїдної раси зі смаглявою шкірою, темним волоссям і очима, вузьким

носом, овальним обличчям населяють Північну Африку. Це корінне населення – бербери (мал. 2.42.), туареги та араби.

Більша частина материка заселена народами негроїдної гілки екваторіальної раси. Для них характерний темний колір шкіри, що захищає організм від ультрафіолетового випромінювання сонця. Кучеряве волосся також виконує захисні функції. Для представників цієї раси характерні широкі носи з низьким перед ніссям, опуклі губи. Але ці ознаки виражено у різних народів по-різному. Колір шкіри – від світло-коричневого в деяких племен південного сходу (тутсі) до майже чорного у племен, що живуть у басейні Верхнього Нілу (нілоти) (мал. 2.43).

Чи відомо тобі?

Більшість учених погоджуються з твердженням, що прямі предки сучасної людини з’явилися близько 4,2 млн років тому на території сучасної Кенії. Найбільше знахідок викопних решток первісної людини зроблено поблизу озера Туркана (колишня назва – Рудольф), що розміщене на кордоні Кенії та Ефіопії.

 Населення і держави Африки

 Населення і держави Африки

Мал. 2.42. Берберська дівчинка у святковому вбранні

 Населення і держави Африки

Мал. 2.43. Дівчата з племені нілотів

У пустелях і напівпустелях Південної Африки збереглись племена бушменів і готентотів. За деякими ознаками вони подібні до монголоїдів (жовтуватий колір шкіри, широке плоске обличчя). Але кучеряве волосся та широкий ніс ріднять їх із негроїдами.

Очевидно, умови життя зближують ці народи з жителями Центральної Азії – монголоїдами.

У місцях проживання різних рас утворились великі групи народів, що поєднують різні расові ознаки. Ефіопське нагір’я заселяють ефіопи, які зовні схожі на європейців, але колір шкіри у них коричневий із червоним відтінком. На Мадагаскарі склався тип людей з ознаками негроїдів і монголоїдів.

Майже в усіх країнах, які в минулому були колоніями, є значна кількість європейців. На півночі в країнах Середземномор’я багато французів, у Південній Африці – англійців і бурів (нащадків голландських переселенців), а в Східній Африці – індусів.

Понад мільярд жителів. У теперішні часи населення Африки збільшується дуже швидкими темпами, випереджаючи всі інші континенти світу. Це пов’язано передусім з тим, що серед жителів більшості країн материка традиційно зберігаються багатодітні сім’ї, зменшується дитяча смертність та підвищується середня тривалість життя. Загальна чисельність населення Африки, яка в середині XX століття становила близько 250 млн осіб, у 2010 році вже перевищила один мільярд.

Розміщується населення континенту по території дуже нерівномірно. З одного боку, значні площі материка майже не заселені (в пустелях Сахари, На – міб, у джунглях западини Конго), а з іншого, зокрема в дельті Нілу, густота населення у 20 разів перебільшує середньосвітову (1 000 осіб на 1 км2).

Чи відомо тобі?

Дуже своєрідними племенами серед народів світу є пігмеї, котрі живуть в екваторіальних лісах басейну Конго. Це особлива гілка екваторіальної раси. За зростом пігмеї є найменшими жителями планети (до 150 см). Кучеряве волосся та широкий ніс роблять їх подібними до більшості негроїдів, однак від них пігмеї відрізняються світлішим кольором шкіри та тоншими губами.

 Населення і держави Африки

Держави

Від найдавніших держав до краху колоніальної системи. Народи Африки пройшли довгий шлях розвитку. У давнину на території материка існували держави з високим для свого часу рівнем розвитку культури, господарства (Єгипет, Ефіопія, Гана та інші) (мал. 2.44). У колоніальні часи господарський і культурний розвиток африканських країн упродовж століть штучно стримувався.

Розпад колоніальної системи у XX ст. сприяв утворенню на території Африки багатьох незалежних країн. Тільки 1960 р. визволились від колоніальної залежності 17 держав, а до кінця 60-х років XX століття в Африці вже було 42 незалежні країни. Нині тут налічується 54 держави. Тільки чотири з них практично не були колоніями: Південна Африка, Єгипет, Ефіопія, Ліберія.

Середньорозвинуті та бідні. Для більшості країн Африки характерний і на сьогодні відносно низький рівень розвитку господарства, незначна кількість промислових підприємств, практична відсутність цілого ряду провідних галузей промисловості. Розвиток африканських країн відбувається неоднаковими темпами. Близького до середнього за світовими мірками рівня життя досягли на африканському континенті на сьогодні здебільшого країни північної частини Африки – Лівія, Габон, Алжир, Туніс, Єгипет, а також на півдні – Ботсвана, Намібія (мал. 2.45), Південна Африка. Найбіднішими залишаються Центрально-Африканська Республіка (ЦАР), Демократична Республіка Конго (ДРК), Малаві, Бурунді, Ліберія, Нігер.

 Населення і держави Африки

Мал. 2.44. Піраміди фараонів давнього Єгипту

 Населення і держави Африки

Мал. 2.45. Столиця Намібії-Віндхук

 Населення і держави Африки

Maл. 2.46. Шарм-ель-Шейх – один з курортів у Єгипті, що його найбільше відвідують українці

Зв’язки України з державами Африканського континенту. Україна співпрацює з різними континентами світу. Серед них і Африка. Однак безпосередні торговельні контакти встановлено лише з невеликою кількістю африканських держав. Україна відносно тісно співпрацює останнім часом з Алжиром, Марокко, Лівією, Єгиптом. До цих країн виїжджає багато громадян України на відпочинок та в туристські мандрівки (мал. 2.46). В українських університетах навчається багато студентів з африканських країн.

Найперспективнішими для розгортання українсько-африканського економічного співробітництва є країни південної та північної частин материка, які багаті на корисні копалини.

Опрацювавши параграф, спробуй відповісти

1. Чим знаменита Африка в історії людства на Землі?

2. Які раси і народи проживають у різних частинах Африканського континенту?

3. Як змінюється чисельність населення в Африці?

4. Як розподіляється населення на території Африки?

5. Які найдавніші держави існували в Африці?

6. Що відбулося з колоніальними володіннями Африки у XX столітті?

7. Які особливості розвитку країн Африки на сучасному етапі?

8. Які характерні риси взаємозв’язків України з державами Африки?

Застосуй знання, дізнайся більше

1. Використовуючи різні джерела знань, опиши один із народів, який проживає в Африці.

2. Використовуючи атлас та інші джерела знань, випиши і запам’ятай столиці держав Алжир, Демократична Республіка Конго, Ефіопія, Єгипет, Лівія, Нігерія, Південна Африка та Судан.

3. Встанови, яка з держав Африки входить на сьогодні до десятки найбільших за чисельністю населення держав світу.

Назви зображені об’єкти чи явища

 Населення і держави Африки

Коротко про зміст теми

Африка майже посередині перетинається екватором. Вона є єдиним материком, що водночас лежить у всіх чотирьох півкулях. Берегова лінія Африки порівняно з іншими материками є слабопорізаною.

У 1498 р. Васко да Гама першим обігнув материк із заходу і півдня. У кінці XVIII ст. і в XIX ст. Англія та Франція захопили ряд колоній у внутрішніх частинах материка. Ці захоплення супроводжувались відкриттями та дослідженнями.

У рельєфі Африки переважають височини, нагір’я і плоскогір’я з висотами від 200 до 1000 м. Середня висота поверхні материка – 660 м (друге місце після Азії). Менш ніж 10 % поверхні займають низовини, понад 20 % – гірські області.

Африка відрізняється єдністю будови земної кори. Майже цілий материк – це давня Африкано-Аравійська платформа, що є частиною Гондвани, фундамент якої формувався впродовж архею та протерозою. У Східній і Південній Африці плоскогір’я та нагір’я на кристалічних щитах займають більшу частину території. У східній частині утворилась найбільша на планеті система розломів. Формування розломів супроводжувались вулканічною діяльністю, тому на Ефіопському нагір’ї і Східноафриканському плоскогір’ї є великі ділянки лавових плато і значні вулканічні масиви. На крайньому північному заході та півдні материка до давньої платформи приєднуються рухомі складчасті пояси – Атлаські гори на північному заході та Капські гори – на півдні.

Світове значення мають запаси міді, золота, урану на півдні материка. Західна Африка багата на алюмінієві та марганцеві руди.

Клімат різних частин материка відрізняється переважно за кількістю і режимом опадів. Найбільша їхня кількість припадає на приекваторіальні райони: басейн річки Конго та узбережжя Гвінейської затоки – 2000-3000 мм за рік. Північніше 17-20° пн. ш. річна кількість опадів становить менш ніж 300 мм. На території Африки виділяють екваторіальний, два субекваторіальні та два тропічні кліматичні пояси. Крайня північна та південна частини материка розміщені в субтропічних поясах.

Особливістю річкової мережі Африки є значна площа областей внутрішнього стоку (близько 1/3 всієї площі материка). Найдовша річка Африки та світу – Ніл. Друга за довжиною річка Африки – Конго має водність у 15 разів більшу від Нілу. В Африці багато озер, западини яких розміщені в грабенах по лінії Великих Східноафриканських розломів. Озера цього типу видовжені, вузькі, дуже глибокі, з крутими берегами. Найбільші серед них – Танганьїка, Ньяса.

В Африці формуються природні зони екваторіального (вологих вічнозелених екваторіальних лісів), субекваторіального (перемінно-вологих листопадних лісів, саван і рідколісся), тропічного (тропічні напівпустелі й пустелі) і субтропічного (субтропічних твердолистяних вічнозелених лісів і чагарників) географічних поясів.

Розміщення природних зон в Африці є симетричним: по обидва боки від екватора зони закономірно змінюють одна одну. Западина Конго та узбережжя Гвінейської затоки на північ від екватора зайнято зоною вологих вічнозелених екваторіальних лісів. Вологі вічнозелені екваторіальні ліси відзначаються великою різноманітністю видів рослин. Ліси ростуть багатьма ярусами. Величезні простори в Африці (до 40 %) зайнято саваною – своєрідним тропічним лісостепом, де трав’яний покрив є основою рослинності.

Великі площі на північ і південь від саван займають тропічні напівпустелі та пустелі. На крайній півночі та крайньому півдні материка в областях із середземноморським субтропічним кліматом розташована зона субтропічних твердолистих вічнозелених лісів і чагарників, під якими в умовах сухого спекотного літа і вологої теплої зими формуються коричневі грунти.

В умовах трохи піднятого рельєфу виражена висотна поясність.

Африку вважають місцем появи найдавнішої людини. Нині материк населяють народи різних рас. Чисельність населення збільшується дуже швидкими темпами, випереджаючи всі інші континенти світу. Загальна чисельність населення материка у 2010 році перевищила 1 млрд осіб.

У давнину на території материка існували держави з високим для свого часу рівнем розвитку культури, господарства (Єгипет, Ефіопія, Гана та інші).

Для більшості теперішніх держав Африки характерний відносний низький рівень життя населення.

Опрацювавши тему, спробуй відповісти

1. Чим географічне положення Африки відрізняється від усіх інших материків?

2. Чому північну частину Африки називають Низькою Африкою, а південну та східну – Високою? Чим зумовлені ці відмінності?

3. Які тектонічні процеси вплинули на сучасний рельєф Африканського континенту?

4. Чим Драконові гори відрізняються від Капських і Атлаських гір?

5. Які найважливіші загальні особливості клімату материка?

6. У яких частинах Африки найбільш відчутний вплив на клімат мають океанічні течії?

7. Який взаємозв’язок існує між рельєфом і річковою мережею Африки?

8. Як клімат вплинув на річкову мережу Африки?

9. Як вплинув рельєф на протяжність природних зон в Африці?

Виконай практичні завдання

1. Використовуючи фізичну карту Африки та інші тематичні карти атласу, опиши, які випробування природними умовами спіткали експедицію Василя Юнкера під час мандрування материком.

2. Використовуючи атлас, порівняй середньомісячні температури в Африці на тих самих широтах у різних півкулях. Яка причина відмінностей?

3. Відобрази стовпчиками в обраному вертикальному масштабі за даними атласу висоти водної поверхні найбільших озер Африки.

4. Аналізуючи густоту населення Африки на карті світу шкільного атласу, зроби висновок про те, який зв’язок існує між густотою населення і природними зонами.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Населення і держави Африки - Географія


Населення і держави Африки