НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ЗАКІНЧЕННЯ)

Мета:

Навчальна: формувати знання про населення Південної Америки, його расовий склад та розміщення, походження та формування сучасного населення материка; познайомити з особливостями політичної карти материка та історією її формування; сформувати уявлення про країни, розташовані на материку та характерні відмінності між ними; показати місце української діаспори в країнах Південної Америки;

Розвивальна: розвивати навички роботи з картографічним матеріалом, навички аналізувати та узагальнювати навчальну інформацію;

Виховна:

виховувати в учнів толерантне ставлення до інших народів; показати важливість об’єднання зусилль різних народів для вирішення глобальних проблем людства.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, атлас, контурні карти, фізична карта Південної Америки, політична карта Південної Америки, карта населення світу, фото – та відеоматеріали про населення материка.

Опорні та базові поняття: населення, етнічний склад населення, метиси, мулати, самбо, діаспора, господарство, держава.

Географічна номенклатура: Бразилія, Аргентина, Чилі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II.

ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тут є нащадки найзагадковіших американських імперій, є країни, названі на честь дорогоцінного металу, мандрівника, що сприяв колонізації материка та борця за незалежність. Є країна, яка чітко вказує на своє географічне положення, а є названа на честь італійського міста. Складемо первинні уявлення про мешканців далекої від нас Південної Америки. Та дізнаємося, чому багато етнічних українців переїхали жити на цей материк.

IV. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ

– Пригадайте особливості відкриття та підкорення материка європейцями.

– Роздивіться зображення місцевих мешканців материка. За зовнішніми ознаками визначте, до яких рас вони належать.

– Одним словом по черзі назвіть відоме вам про населення (його заняття, мови, звички, одяг тощо) материка.

– Які види місцевості вважають найбільш сприятливими для розселення людей? Що приваблює людей мешкати в гірській місцевості?

– Які території Південної Америки мають схожі природні умови з територією України?

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Формування населення материка

Найвірогіднішою є думка про те, що заселення відбувалось монголоїдами з Азії через Північну Америку приблизно за 20-30 тисяч років до н. е. Деякі вчені висловлюють припущення про те, що Південну Америку заселяли з боку Тихого Океану, грунтуючись на певній антропологічній спільності індіанських народів з народами Океанії.

З початку XVI ст. активне заселення іспанцями й португальцями → колонізація територій → сучасне населення спілкується переважно іспанською, у Бразилії – португальською → латинські мові – Латинська Америка.

З XVII ст. активно завозять негроїдне населення (рабів).

2. Сучасне населення материка

Місцеві індіанці: переважно в Андах, понад сотня мов (кечуа, аймара тощо).

Прийшлі: європейці та негроїди на сході.

Мішані: метиси, мулати, самбо.

Загальна кількість – близько 400.

3. Розселення населення

Дуже нерівномірно. Висока щільність населення у центральних плоскогір’ях Анд (близько 50 осіб/км2) та на узбережжях (до 100 осіб/км2) океанів (окрім Атаками). Внутрішні райони малозаселені, є племена, відкриті лише наприкінці ХХ ст. 2/3 населення мешкає в містах. Міста переважно великі (понад кілька млн осіб).

4. Політична карта Південної Америки

До початку ХІХ ст. територія материка поділена на колонії Іспанії, Порту – галії, Франції, Великобританії та Нідерландів. Поступово більшість країн здобули незалежність.

Зараз 12 незалежних держав та 3 залежні країни та території.

Країни ділять на дві групи: держави рівнинного сходу і Андських держав. Належать до таких, що розвиваються і рівнем економічного розвитку випереджають країни Африки. З країн Південної Америки вивозиться продукція гірничодобувної промисловості (руди металів, нафта) та сільського господарства (кава, банани, зерно, м’ясо). Активно розвиваються найпростіші галузі машинобудування, харчової промисловості. Найбільш розвинуті країни – Бразилія, Чилі, Аргентина.

5. Зв’язки України з державами Південної Америки

Велика українська діаспора в Аргентині та Бразилії (по 400 тис. осіб). Експорт сільськогосподарської продукції в Україну, окремі зв’язки в машинобудуванні.

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Практична робота 5. Позначення країн материка та їх столиць на контурній карті

2. Географічний диктант

1-й

Вар-т

Поняття

2-й

Вар-т

Запитання

І

Самбо

10

Нащадки шлюбів індіанців та негрів

2

Бразилія

9

Найбільша країна на материку

3

Перу

8

Країна, де була розташована держава інків

4

Мулати

7

Нащадки шлюбів європейців та негрів

5

Метиси

6

Нащадки шлюбів європейців та індіанців

6

Португальська

5

Мова, якою розмовляє більшість населення Бразилії

7

Гвіана

4

Країна, що є французькою колонією

8

Чилі

3

Країна, що простягається вузькою смужкою вздовж Тихоокеанського узбережжя. Є найдовшою у світі

9

Парагвай

2

Назва країни збігається з назвою річки

10

Аргентина

1

Ця країна славиться своєю продукцією скотарства

– Змоделюйте, якою б навиглад була політична карта Південної Америки, якби народи материка не були колонізовані.

– Чому на материку такий складний расовий та етнічний склад?

– Назвіть та поясність особливість розселення населення на материку.

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Складіть “Лист двієчника” з описом Південної Америки.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ЗАКІНЧЕННЯ) - Плани-конспекти уроків по географії


НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ДЕРЖАВИ. ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ З ДЕРЖАВАМИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ. ПРАКТИЧНА РОБОТА 5. ПОЗНАЧЕННЯ НА КОНТУРНІЙ КАРТІ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ (ЗАКІНЧЕННЯ)