НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА

Мета:

– формувати знання про населення материка, його кількість, расовий та етнічний склад, розміщення територією; ознайомити з сучасною політичною картою Євразії; вдосконалювати практичні вміння та навички характеризувати населення материка за тематичними картами атласу;

– формувати вміння, аналізувати, виділяти істотні ознаки, узагальнювати, робити висновки;

– формувати пізнавальний інтерес до національних особливостей, культури, способу життя інших народів.

Обладнання: політична карта Євразії, підручники, атласи,

комп’ютер, мультимедійний проектор, мультимедійна презентація.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Очікувані результати: учні зможуть називати характерні риси населення Євразії; знаходити та показувати на карті найбільші держави та їхні столиці; визначати за картами атласу особливості розселення та етнічного складу населення материка.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прийом “Дивуй!”

Досліджуючи Євразію на попередніх уроках, ви не раз мали можливість переконатися в тому, наскільки різноманітні й часом контрастні

природні умови різних частин материка. Тепер ви знаєте, що причини цієї розмаїтості пов’язані насамперед із величезними розмірами континенту, його тривалою історією розвитку та формування.

Велетенські розміри Євразії вплинули не тільки на природу, але й на особливості розвитку та життя народів, які віддавна освоювали територію материка.

Євразія – не тільки найбільший, але й найбільш населений материк. Тут проживає понад 5 млрд осіб.- більш як 3/4 усіх жителів нашої планети! У Євразії розташовані найбільші за кількістю населення країни світу і країни-“карлики”, найменші з яких можна обійти пішки за кілька годин! Серед майже сотні країн Євразії є як високо економічно розвинуті, так і Найбідніші країни світу. Євразія – колиска найдавніших цивілізацій. Навряд чи де-небудь ще, крім Євразії, можна зустріти таку розмаїтість народів, мов, культур, рівнів, форм і укладів життя людей.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Прийом “Географічний практикум”

Завдання. Згадайте з курсу історії назви давніх цивілізацій, що існували на території Євразії. Покажіть на карті райони їхнього розміщення. Чим, на вашу думку, обумовлене розташування давніх цивілізацій?

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Дослідження особливостей етнічного складу населення

Робота з картою “Раси та народи”, мультимедійною презентацією

Завдання. За картами атласу визначте, представники яких рас проживають на території Євразії, райони їхнього поширення.

Євразія – батьківщина двох основних людських рас – європеоїдної та монголоїдної. Європеоїди становлять 45 % населення материка. Вони представлені двома головними гілками: північною та південною. Представники північної гілки – світлошкірі й світловолосі – переважають у північній частині Європи. Представники південної гілки проживають на півдні Європи, у Південно-Західній Азії, на півострові Індостан. Монголоїди становлять близько 37 % усього населення материка. Вони населяють Східну, Південно-Східну Азію, частково Північну, Центральну та Середню Азію. Масове переселення монголоїдів на захід спричинило виникнення проміжних рас між монголоїдами та європеоїдами. На півдні Індостану, острові. Шрі-Ланка й у Південно-Східній Азії проживають представники змішаної монголоїдно-австралоїдної раси. Протягом останніх десятиліть і Європа, і Азія перетворилися на осередки масового притоку переселенців, у тому числі із країн Африки.

Завдання. За картою установіть найбільш чисельні народи Європи та Азії.

Висновок 1. В Євразії проживають представники всіх основних рас, понад тисячу народів, які розмовляють багатьма мовами.

2. Особливості розміщення населення

Завдання

1) За картами атласу визначте райони Євразії з найбільшою й найменшою густотою населення. Поясніть причини нерівномірного розміщення населення на материку. 2) Обчисліть середню густоту населення Євразії та порівняйте її з аналогічним показником на інших материках.

Найбільш заселеними є Велика Китайська рівнина, Японські та Великі Зондські острови, півострови Індостан, Індокитай, Малакка, Західна Європа. У Монако, маленькій державі на узбережжі Середземного моря, густота населення найвища у світі – понад 19 000 осіб на 1 км2. Внутрішні пустельні, гірські, північні та північно – східні райони Азії з украй несприятливими умовами для життя майже безлюдні.

Збільшення населення материка здійснюється переважно за рахунок азіатських країн, для яких характерні високі показники народжуваності. В Європі народжуваність низька, тому приріст населення повільний. Це також призводить до скорочення частки дітей і молоді та збільшення частки людей похилого віку, відбувається так зване “старіння нації”. У Європі міські жителі становлять близько 70 % населення, в Азії ж цей показник значно нижчий – близько 50 %.

Висновок 2. На території Євразії населення розміщене вкрай нерівномірно. Поряд із незаселеними просторами є райони, що мають найвищу на Землі густоту населення.

3. Політична карта Євразії

Робота з політичною картою Євразії

Завдання. Розгляньте політичну карту Євразії та назвіть найбільші за площею сучасні держави.

У яких частинах світу вони розташовані?

Найбільші за площею держави Євразії – Росія, Китай, Індія, Казахстан. За населенням абсолютними лідерами є Китай і Індія. У кожній із цих країн кількість населення перевищує 1 млрд жителів. “Карликових” держав у Євразії сім: Андорра, Мальта, Монако, Ліхтенштейн, Сан-Марино та Ватикан розташовані в Європі, Сінгапур – в Азії.

Найбільш економічно розвинуті країни розташовані в Західній Європі, серед них є й світові лідери – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. В Азії найбільш розвинутою країною є Японія. Інші держави є такими, що розвиваються, але ступінь їхніх економічних досягнень різний. Значних успіхів в економічному розвитку досягли Китай, Індія, Південна Корея, Сінгапур. Особливе місце на політичній карті Євразії посідають молоді держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу: Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна, Росія, Молдова, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан і Таджикистан. Усі ці держави пройшли так званий етап “перехідного розвитку”, тобто проведення економічних і соціальних реформ.

Висновок 3. Політична карта Євразії характеризується надзвичайною складністю. У Євразії розташовано більше країн, ніж на інших материках. Вони відрізняються одна від одної географічним положенням, розміром території, природними умовами, рівнем економічного розвитку, етнічним складом населення тощо.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Прийом “Картографічний практикум”

Позначте на контурній карті найбільші за площею й кількістю населення держави Євразії та їхні столиці

Прийом “Експрес-тест”, “Самоперевірка”

1. Укажіть кількість населення Євразії:

А 3 млрд;

Б 3,5 млрд;

В 4,3 млрд;

Г 5,1 млрд.

2. Яка держава Євразії найбільша за площею?

А Китай;

Б Індонезія;

Г Росія;

Д Казахстан.

3. Укажіть район Євразії з найбільшою густотою населення:

А Півострів Індостан;

Б Східносибірське плоскогір’я;

В Аравійський півострів;

Г Східноєвропейська рівнина.

4. До якої раси належать корінні мешканці Аравійського півострова?

Д Монголоїдної;

Б європеоїдної;

В австралоїдної;

Г негроїдної.

5. Укажіть найменшу за площею країну країна Євразії:

А Бельгія;

Б Данія;

В Люксембург;

Г Ватикан.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ, РЕФЛЕКСІЯ

Прийом “Проблемне питання”

Як бачимо, за чисельністю, розміщенням й складом населення Євразія, як і за природними особливостями, відрізняється від інших материків. Чим, на вашу думку, це зумовлено? т Які знання та уміння стали вам у пригоді для визначення загальних рис населення Євразії?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

2. Охарактеризувати географічне положення однієї з країн Євразії (за вибором). Результати занести в таблицю:

План характеристики

Характеристика

У які частині Євразії розташована

Із якими державами межує

Якими морями омивається

Приблизна довжина із заходу на схід та з півночі на південь

Столиця та її географічні координати

3. Випереджальне: виявити за допомогою членів родини сфери співпраці України з державами Європи: Німеччиною, Францією, Великою Британією, Італією.

4. Об’єднатися в групи, принести папір А3, маркери, фломастери.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА - Плани-конспекти уроків по географії


НАСЕЛЕННЯ ЄВРАЗІЇ. ПОЛІТИЧНА КАРТА