Наукові дослідження

Наукові дослідження (научное исследование) – Творча діяльність, яка здійснюється на систематичній основі з метою збільшення обсягу наукових знань, у тому числі про людину, природу та суспільство, а також пошук нових сфер застосування цих знань.
Наукові дослідження