Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

Розділ IV Матеріальний і духовний світ європейського Середньовіччя

Ви запитаєте, кого можна вважати розумною людиною? Я дам відповідь: того, хто прагне мети, яку може досягнути.

Святий Тома {Фома, Хома, Томас) Аквінський (1225-1274), відомий релігійний філософ Середньовіччя

Сумніваючись, ми вдаємося до дослідження, досліджуючи, досягаємо істини. Пьер Абеляр (1079-1142), французький богослов, філософ і поет

& 20. Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

1. ПОЧАТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

– Які зрушення відбулись у середньовічній

науці?

Ще наприкінці XII ст. в Західній Європі переважали знання, не підкріплені дослідною практикою. Проте життя потребувало не тільки теорій, а й практичних знань.

Провісником дослідної науки був оксфордський професор, монах Роджер Бекон (1214-1292).

Який підхід до науки засуджував, а який – схвалював учений? Які відкриття чи передбачення вдалося йому зробити? Припустіть, чому скульптор зобразив Бекона саме так.

УРИВКИ З ТВОРІВ РОДЖЕРА БЕКОНА

– У старовинних книжках сказано, що алмаз можна розколоти за допомогою козячої крові. Я змочував алмаз козячою кров’ю, і в мене нічого

не вийшло. Проте спосіб розколювати алмаз добре знають ювеліри…

– Можна зробити візки без будь-якої худоби, які можуть котитися з неймовірною швидкістю; літальні машини, сидячи в яких, людина зможе приводити в рух крила, що ударяють по повітрю, подібно до пташиних. Прозорі тіла можна так обробити, що далекі тіла здаватимуться близькими, і навпаки. На неймовірній відстані можна буде читати найдрібніші літери, розглядати зорі.

-…Нема нічого гіднішого, ніж вивчення мудрості, яка відганяє темряву неуцтва, від цього залежить благо всього світу. Якою є людина у вивченні мудрості, такою вона є й у житті…

Статуя Роджера Бекона в Оксфорді (сучасне фото)

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

Твори Р. Бекона викликали жорстке неприйняття з боку католицького духовенства. За вироком церковного суду він майже 14 років просидів у в’язниці.

Вагомий внесок у розвиток дослідних знань зробила середньовічна алхімія, яка займалася пошуками “філософського каменю” – способу виготовлення універсальних ліків, та перетворенням звичайних металів на срібло чи золото. Досліджуючи хімічні й фізичні властивості багатьох речовин, алхіміки отримали чимало сплавів і хімічних сполук, зокрема соду.

В епоху Хрестових походів розвинулися географічні знання, стали досконалішими географічні карти, з’явилися й перші географічні атласи. Ще в XIII ст. венеціанський купець і мандрівник Марко Поло дослідив та описав Китай і Центральну Азію.

2. ВИНАХОДИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Використайте ілюстрації, уміщені на наступній сторінці, і заповніть у зошиті таблицю, визначивши, яких сфер життя людини стосувалися і яке значення мали відкриття, здійснені середньовічними винахідниками.

Винаходи Середньовіччя

Вплив винаходів на середньовічне суспільство

Винайдення вертикального ткацького верстата

Виготовлення окулярів, ножиць, скляних дзеркал, петель для гудзиків, дзвіниці

Створення корабля – каравели, лоції – карти берегових ліній, астролябії – приладу для визначення координат корабля

Поширення вітряків

Виробництво пороху, гармат

Поява годинників на вежах міст

Колісний плуг

Перший власний папір, секрети виготовлення якого перейняли в арабів

Перша плавка заліза в печі

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

1. Ткацький верстат. 2. Окуляри. 3. Дзеркало. 4. Ножиці. 5. Астролябія. 6. Вітряк. 7. Лоція. 8. Годинники. 9. Каравела. 10. Колісний плуг. 11. Гармати

3. ВИНАЙДЕННЯ КНИГОДРУКУВАННЯ

Розкажіть про долю Й. Гутенберга та його винаходу.

Батьком європейського книгодрукування став німецький винахідник Йоганн Гутенберг. У середині XV ст. він винайшов друкарський верстат і спеціальну фарбу для літер. Йоганн Гутенберг започаткував і традиції друкарського тексту: розміщення, шрифти, оздоблення тощо. Близько 1450р. Гутенберг видав друковану Біблію. Протягом трьох років він виготовив 180 примірників, з яких до нашого часу збереглося лише 48.

Попри життєві труднощі, фінансову скруту, Гутенберг ніколи не здавався, випускав підручники й календарі, не чекаючи визнання та винагород. На кінець XV ст. в Європі працювало майже 200 друкарень у 69 містах. Полиці бібліотек заповнилися книжками з різних галузей знань, виданими різними європейськими мовами. Книжок стало більше, і вони вже не були такими дорогими, як рукописні. Книга стала доступною для різних верств населення, поширення інформації значно прискорилося.

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

Невідомий художник XVII ст. Йоганн Гутенберг

Спираючись на ілюстрації, розкажіть, як людство вшановує пам’ять про Йоганна Гутенберга.

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування

1. Музей Й. Гутенберга у Майнці (Німеччина) 2. Пам’ятник Й. Гутенбергу в Страсбурзі (Франція) 3. Біблія, надрукована Й. Гутенбергом

1. Хто такий Роджер Бекон?

2. Хто з європейців першим здійснив подорож до Китаю та Центральної Азії?

3. Які наукові досліди і для чого здійснювали алхіміки?

4. Коли й ким було винайдено книгодрукування?

5. Охарактеризуйте внесок Р. Бекона та Й. Гутенберга у світові науку та освіту.

6. Доведіть, що книгодрукування – один із найважливіших винаходів в історії людства.

1. Скористайтеся заповненою вами таблицею та ілюстраціями і запишіть, які винаходи Середньовіччя вплинули на:

– військову справу -…

– розвиток ремесла – …

– розвиток сільського господарства – …

– повсякдення – …

– морські походи – …

2. За можливості дізнайтеся, у яких містах і країнах поставлено пам’ятники книгам. Підготуйте невелику розповідь про один із них.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Найвідоміші музеї книг світу

Найстарішим музеєм книги і книжкової справи є Німецький музей книги і писемності (Лейпциг), відкритий у 1885 р. З 1950 р. музей є відділом Німецької бібліотеки, в його фондах міститься понад 500 тисяч експонатів, а саме: рукописи, інкунабули (перші друковані книжки, видані до 1 січня 1501 p.), рідкісні видання XVI-XX ст., графіка, колекції паперу, шрифтів, друкарські машини, моделі паперових млинів.

Музей Гутенберга (Майнц, Німеччина) – найбільший музей книги і книжкової справи, відкритий у 1900 р. Оскільки експонати музею присвячені не

Тільки життю та діяльності Гутенберга, а й розвитку друкарського мистецтва протягом століть у різних країнах світу, музею було присвоєно звання “всесвітнього музею друкарського мистецтва”.

В Україні працюють кілька музеїв, присвячених історії книги і книгодрукування: зокрема – у Києві, Львові, Острозі (Рівненська область).

З експозиції Музею Гутенберга

 Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування - Історія


Наукові і технічні досягнення. Книгодрукування