НАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОГЕННЕ

Екологія – охорона природи

НАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОГЕННЕ – ступінь впливу техногенних чинників на довкілля. Найбільш негативний вплив на середовище України чинять гірничо-видобувні енергет. підприємства, пром. – територіальні комплекси, пром.-міські агломерації тощо. Основними чинниками антроп. впливу на геол. середовище є скидання стічних вод, викиди твердих та газоподібних речовин в атмосферу, складування твердих відходів, хімізація агр. виробництва, розробка родовищ корисних копалин.

Дедалі гіршають гідродин. та гідро-хім.

стан підземної гідросфери, якісний та структ. стан педосфери й літосфери.

Значної шкоди довкіллю завдають тверді відходи, які включають металургійні шлаки, відходи збагачення корисних копалин, звалища побутового сміття, відстійники, поля фільтрації і зрошення. Забруднення геол. середовища зумовлюють також склади нафтопродуктів, сховища пестицидів, мін. добрив, атомно-енерг. об’єктів. Щорічний об’єм забруднювальних речовин, що припадає на 1 км – площі України, у 6,5 раза вищий, ніж у США, і в 3,2

раза вищий, ніж у країнах Європейської Економічної Спільноти. Так, об’єм скидання стічних вод у нашій державі в 1993 р. становив 16 650,3 м3, з них 9048 млн м3 – стік пром. підприємств, 3364 млн м3 – агр. сектор та 4113 м3 – комунальні об’єкти. Твердих відходів пром. підприємств в Україні за рік нагромаджується в середньому 1680 млн т. Значна їх кількість утворювалась у Дніпропетровській (Дніпродзержинський металургійний комбінат – 1,7 млн т щорічно), Запорізькій (Марганцевий і Орджонікідзевський ГЗК – 22,7 млн т), Донецькій (ВО “Донецьквугілля” – 10,1 млн т, Єнакіївський металургійний завод – 12,4 млн т) та ін. областях.

Про рівень Н. т. України свідчить величина такого інтегрального показника, як модуль техногенного навантаження – річний об’єм стічних вод і твердих відходів, віднесених до площі території України або окремих її регіонів.

Макс, модуль Н. т. визначено на території Донецької (98,8 тис. т/км2 за рік), Запорізької (96,9 тис. т/км2 за рік), Дніпропетровської (96,8 тис. т/км2 за рік) обл. Досить високий модуль і для територій пром.-міських агломерацій (Київська агломерація – близько 100 тис. т/км2 за рік).

Мінім, модулі Н. т. (5,8-9,2 тис. т/км2 за рік) – у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій обл.
НАВАНТАЖЕННЯ ТЕХНОГЕННЕ