Навчання спрямоване

Навчання спрямоване – процес обробки інформації, головною метою якого є навчання (тобто існує сильна мотивація до навчання).
Навчання спрямоване