Навмисний демпінг

Навмисний демпінг (преднамеренный демпинг) – тимчасове навмисне зниження експортних цін з метою витіснення конкурентів з ринку і подальшого встановлення монопольних цін.
Навмисний демпінг