Навроцький Володимир

Навроцький Володимир (1847-1882) – економіст-статистик, який досліджував причини зубожіння населення на території Галичини (передусім на прикладі сільського господарства). З цією метою він вивчав процес диференціації основних верств і виникнення капіталізму, розмежовуючи експлуататорів (поміщиків, купців, капіталістів та ін.) і експлуатованих (селян, кустарів, робітників, зайнятих у промисловості, та ін.), поглиблення між ними класових суперечностей. Актуальною була критика В. Навроцьким концепції економічної гармонії Ф. Бастіа. Експлуатацію селянства посилювали не прогресивні податки, які мали колонізаторський характер і були вигідними передусім для шляхти. В. Навроцький критикував горілчану монополію галицької земельної шляхти за споювання та деморалізацію населення. Ця критика актуальна і для сучасної України, оскільки внаслідок зубожіння населення зростає вживання алкоголю. В. Навроцький дотримувався теорії трудової вартості, що дало йому підстави виявити класові суперечності на Галичині.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Навроцький Володимир - Економічний словник


Навроцький Володимир