Назвіть основні напрямки “системи” реформ П. Буагільбера

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Назвіть основні напрямки “системи” реформ П. Буагільбера

“Система” реформ П’єра Буагільбера складалася із трьох основних напрямків.

По-перше, він вважав за необхідне провести докорінну податкову реформу. Не заглиблюючись у деталі, можна зазначити, що він пропонував замінити стару, яскраво виражену регресивну систему пропорційним або прогресивним оподаткуванням. Ці принципи оподаткування зберегли свою актуальність донині, тому слід сказати про них

кілька слів. За регресивної системи чим більший прибуток має певна особа, тим менше у неї у відсотковому відношенні податкове вилучення; за пропорційної системи вилучена частка прибутку однакова; за прогресивної – вона зростає разом зі збільшенням прибутку. Пропозиція Буагільбера була надзвичайно сміливою для свого часу: адже, напевно, церква тоді зовсім не сплачувала податків, а він пропонував оподатковувати її в такій же пропорції, як і бідняків.

По-друге, він пропонував звільнити внутрішню торгівлю від обмежень: за його висловом – “очистити дорогу” (від митних застав). Від цього заходу

Буагільбер очікував розширення внутрішнього ринку, поглиблення поділу праці, розширення обігу товарів і грошей.

Нарешті, по-третє, Буагільбер вимагав ввести вільний ринок зерна і не стримувати природного підвищення цін на нього. Він вважав, що економіка буде розвиватися краще в умовах вільної конкуренції, коли товари зможуть знаходити на ринку свою “справедливу ціну”.

Ці реформи Буагільбер вважав необхідною умовою піднесення і підвищення добробуту країни і народу. Тільки таким шляхом можна збільшити прибутки держави – переконував він уряд.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Назвіть основні напрямки “системи” реформ П. Буагільбера - Економічні учення


Назвіть основні напрямки “системи” реформ П. Буагільбера