Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування

Історія економічних вчень

КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування

Теорія Сміта становить цілісну систему поглядів, у якій економічні поняття, положення, висновки, як правило, взаємопов’язані між собою. Не є винятком і пропоновані Смітом принципи оподаткування. Вони грунтуються на його концепції рівнозначності різних видів праці, положенні про роль держави як “нічного сторожа”, а не регулятора економічних процесів.

Для виконання своїх функцій

– відправлення правосуддя, забезпечення оборони, надання деяких видів суспільних послуг (наприклад, прокладення і підтримування доріг, створення системи освіти і виховання) – держава повинна мати необхідні засоби.

Винагорода чиновників, адвокатів, викладачів не повинна бути ні занадто малою, ні занадто щедрою. “Якщо за яку-небудь послугу платять значно менше того, ніж вона заслуговує, на її виконанні відіб’ються нездатність і непридатність більшої частини тих, хто зайнятий цією справою. Якщо за неї платять занадто багато, її виконання буде ще більше страждати від недбалості та лінощів”.

У

п’ятій книзі Сміта, названій “Про витрати государя чи держави”, розглядаються різні правила збирання податків і мита, принципи перерозподілу і використання доходів. У цій книзі є спеціальна глава “Чотири основні правила податків”. Сплату податків варто покласти не на один клас, як пропонували фізіократи, а на всіх однаково – на працю, на капітал, на землю.

Чотири основні правила стягування податків такі:

– податки повинні сплачувати всі громадяни, кожний – відповідно до свого доходу;

– податок, який слід сплатити, повинен бути точно визначеним, а не змінюватися довільно;- усякий податок має стягуватися у такий час і такий спосіб, що найменш обтяжливий для платників;

– податок повинен установлюватися за принципами справедливості.

Це стосується розмірів платежу, санкцій за несплату, рівності в розподілі рівнів оподаткування, домірності з доходами тощо. “Податок, необдумано встановлений, створює сильні спокуси до обману; але зі збільшенням цих спокус звичайно підсилюються і покарання за обман. Таким чином, закон, порушуючи перші початки справедливості, сам породжує спокуси, а потім карає тих, хто не встояв проти них”.

Мабуть, і сьогодні багато зауважень і правил автора “Дослідження про багатство народів” не втратили актуальності й можуть бути покладені в основу податкового законодавства та практики оподатковування.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування - Економічні учення


Назвіть принципи, які А. Сміт пропонував покласти в основу системи оподаткування