Не з дієприкметниками – Дієприкметник

Самостійні частини мови

Дієприкметник

Не з дієприкметниками

1. Не пишеться з дієприкметником разом, якщо в реченні він є означенням і не має при собі залежних слів:

 Не з дієприкметниками   Дієприкметник

2. Не пишеться з дієприкметниками окремо, якщо при ньому є залежне слово, дієприкметник у реченні виступає присудком або має поотиставлення:

 Не з дієприкметниками   Дієприкметник

(М. Рильський)

 Не з дієприкметниками   Дієприкметник
Не з дієприкметниками – Дієприкметник