НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ

Мета:

– навчальна: повторити й поглибити знання семикласників про способи творення дієслів, зокрема про префіксальний спосіб; сприяти зміцненню навичок правопису дієслів з часткою не разом і окремо та позначати відповідні орфограми, пояснювати їх за допомогою орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння правильно писати дієслова з вивченою орфограмою;

– розвивальна: розвивати творчі вміння зіставляти, порівнювати, моделювати й конструювати мовні явища; удосконалити вміння визначати морфологічні ознаки дієслова,

його синтаксичну роль шляхом здійснення морфологічного розбору, пояснювати основні орфограми в дієсловах, використовуючи вивчені правила правопису;

– виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу підвищувати мовний етикет семикласників.

Внутрішньопредметні зв’язки:

– Лексикологія і фразеологія: засвоєння найбільш уживаних фразеологічних зворотів.

– Фонетика. Орфоепія: правильна вимова дієслів та інших частин мови.

– Правопис: не з дієсловами.

Міжпредметні зв’язки: використання дієслів у висловлюваннях усної народної творчості

(фольклор).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАННЯ УРОКУ

ІІІ. ВІДТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ВІДОМОСТЕЙ,

ЗАСТОСУВАННЯ ЯКИХ БУДЕ ПОТРІБНИМ НА УРОЦІ

Творче спостереження з елементами аналізу

> Прочитати висловлювання. Чи можна вважати його текстом? З’ясувати тему й основну думку. Виписати слова, що вживаються з часткою не. Визначити, до яких частин мови вони належать.

Чи навчилися ми розмовляти один з одним

Упевнена, що люди винайшли зброю раніше ніж навчилися говорити. Інакше зброя була б їм не потрібна. Адже нічого так не знищує людину, не ранить її душу, як безжалісне слово. Тим часом і сьогодні, на вершині цивілізації (як ми самовпевнено гадаємо) люди так і не усвідомили простої істини – зі словом треба обходитися не менш обережно, ніж із гострою шаблюкою чи атомною зброєю. Інакше високим буде рівень згубної словесної радіації навколо кожного із нас, згубної як для оточуючих, так і для самих промовців.

Подібні міркування часто спадають мені на думку, коли в тих чи інших публічних місцях до вуха долітають уривки розмов – двох закоханих, матері з маленькою дочкою, а ще – звернення до незнайомих старих людей. Іноді достатньо сприйняти тільки “тон”, щоб оцінити “войовничий” стиль людських відносин, а також нехтування гідністю співрозмовника. Тим часом людина дуже тонко реагує на найслабший відтінок звернених до неї звуків – одні й ті самі слова можуть стати святом для душі, а можуть завдати їй жорстокої рани. Упевнена, що кожен носить у пам’яті довгий список забарвлених отрутою слів, які хтось колись, може, не думаючи, мимохідь сказав про нас. Мені чомусь здається, що стосунки між німими людьми повинні бути значно кращими, ніж між нами, “язикатими”. Вони, звичайно, мають достатній арсенал слів, аби “належно” ображати один одного, однак там принаймні відсутні інтонації – грубі, категоричні, байдужі, насмішкуваті. Інтонації, що забарвлюють наш всесвіт, роблять його ворожим до кожного, надають йому в’їдливих відтінків (За К. Гудзик).

Дослідити спосіб утворення вжитих у тексті дієслів.

> Пригадати правила вживання частки не з іменниками, прикметниками, числівниками, дієсловами.

Розібрати виділені дієслова за алгоритмом, наданим у підручнику.

IV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Пояснювальний диктант

> Записати під диктовку зразки усної народної творчості. Пояснити написання орфограм та вживання пунктограм за допомогою правил.

1. Не розводься про те, що й так зрозуміле. 2. Не називай сяким, бо станеш таким. 3. Не кажи поганого про людину, вона скаже це ж саме й про тебе. 4. Не заживає рана від лихого слова. 5. Заживає рана від опіку, та не вщухає біль, завданий словом. 6. Сваритися не слід, бо від сварки не злічиш бід, вона не одного забрала, на погибель скарала. 7. Язик кісток не має, але кістки ламає. 8. Лихому слову не завадиш вернутися до тебе знову. 9. Не кажи всього, що знаєш і думаєш. 10. Хто не вміє робити, любить поговорити (Нар. творчість).

Творчий вибірково-розподільний диктант

> Утворити від наведених дієслів за допомогою частки не нові дієслова. Записати до однієї з колонок таблиці.

Може, спочивати, їсти, лежати, здоровиться, здужати, славити, боятися, довантажити, доопрацювати, волити, розповісти.

Відновлення – творче конструювання

Разом

Окремо

> Продовжити речення. Записати, розкриваючи дужки.

1. Тиждень (не)здужала… 2. Олексій (не)здужав… 3. (Не)зчулася дітвора… 4. (Не)славити героїв. 5. Такі вчинки (не)славлять…

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ

> Подумати і дати відповіді на запитання.

– Коли частка не з дієсловами пишеться окремо?

– За яких умов не з дієсловами слід писати разом? Навести приклади.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати зв’язну розповідь у науковому стилі на тему “Не з дієсловами”.

> Скласти зв’язне висловлювання на тему “Від гарних слів язик не облізе”, уживаючи дієслова, які пишуться з часткою не разом і окремо.

> Підготувати запитання з теми “Дієслово як частина мови” для мовознавчого брейн-рингу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ - Плани-конспекти уроків по українській мові


НЕ З ДІЄСЛОВАМИ. МОРФОЛОГІЧНИЙ РОЗБІР ДІЄСЛІВ