Нецінові фактори попиту і пропозиції

Нецінові фактори попиту і пропозиції – доходи покупців, наявність на ринку взаємозамінюваних і взаємодоповнюваних товарів, витрати на виробництво товару та витрати обігу, дотації та інші не цінові фактори, що впливають на попит і пропозицію.
Нецінові фактори попиту і пропозиції