НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ, КЛУБНІ ЗАКЛАДИ, БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Розділ V

Пробудження національної свідомості

Українського народу

НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ, КЛУБНІ ЗАКЛАДИ ТА БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ

Під впливом визвольних ідей, що поширювалися в Україні у другій половині ХІХ ст., революційно-демократична молодь активно пропагує свої погляди через освіту, організовує школи для селян, робітників і ремісників. Ці школи працювали в недільні та святкові дні, звідси їх назва. У Києві на Подолі 1859 р. відкрилася перша недільна школа. Протягом 1859-1862 рр. в Україні їх діяло понад 110.

Недільні

школи підтримували передові діячі культури, створювали та видавали підручники для них. Так, Т. Шевченко підготував і видав “Букварь южнорусский”, П. Куліш – “Граматику”, О. Кониський – “Шотницю”. Студенти та гімназисти старших класів ставали вчителями в цих школах. Разом із слухачами вони заснували спілку “Громада”, членами якої були П. Чубинський, П. Житецький, В. Антонович, Т. Рильський та ін. Царським указом 1862 р. недільні школи були закриті. їх діяльність було відновлено тільки на початку ХХ ст.

За європейським зразком в Україні окремі громадські об’єднання дістали

назву клубів. Перші з них були становими – дворянські, купецькі, офіцерські, ділових людей. Вступ був обмежений, а утримання здійснювалося на внески.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. поряд із становими створювалися народні клуби у Києві, Харкові, Одесі. При них діяли читальні, бібліотеки, лекційні та концертні зали, гуртки та курси. У 1893- 1896 рр. у Києві працював соціал-демократичний “Лук’янівський клуб”, а упродовж революції 1905-1907 рр. у багатьох містах України з’явилися легальні робітничі клуби, які були центрами політичного об’єднання та самоосвіти пролетаріату (зокрема, клуб трудящих осіб у Києві). З наступом реакції їх було закрито. Легально продовжували існувати тільки народні доми та “Просвіта”.

Починаючи з 1908 р. з ініціативи М. Лисенка у Києві засновано “Український клуб”, що став культурно-просвітницьким центром демократичного спрямування. Але і його в 1912 р. було закрито. Усього в Україні в 1913 р. налічувалося 48 клубних закладів.

Важливу роль у збереженні та поширенні знань відігравали бібліотеки. Українці завжди шанували книгу, а в лиху годину берегли її як найцінніше майно. Першою відомою бібліотекою в Київській Русі була бібліотека Софійського собору, заснована в 1037 р. Ярославом Мудрим.

З XI ст. починається створення одного з найбільших книгосховищ рукописних та друкованих творів – бібліотека Києво-Печерського монастиря. Цю справу продовжують й інші монастирі незважаючи на тенденційність підбору книжкових фондів. Такі бібліотеки сприяли розвитку вітчизняної освіти і культури.

П. Могила перед смертю в 1647 р. заповів Київській академії понад 2 тисячі книг зі своєї бібліотеки. Це стало доброю традицією. Ректори та вихованці Києво-Могилянської академії дарували їй книги. Тут зберігалися також рукописи, хроніки, літописи, спогади, щоденники, документація, передплатні видання. З їх фондів поповнювалися бібліотеки всієї України.

Велику роль у поширенні знань у XVI-XVII ст. відігравали бібліотеки Львівського, Київського, Чернігівського, Луцького, Острозького братств, а також університетські бібліотеки Львова (1661), Харкова (1805), Києва (1834), Одеси (1865), Чернівців (1875).

Під впливом ідей просвітництва та гуманізму в Україні започатковуються приватні книжкові зібрання. Найвідоміші з них – Ф. Прокоповича (3192 книги), Ф. Лопатинського (1416 книг), Г. Самойловича (1147 книг), а бібліотеку Г. Полетики сучасники називали “золотоносною Каліфорнією”.

З допомогою прогресивної інтелігенції у XIX ст. було відкрито перші публічні бібліотеки в Одесі, Києві, Xаркові, Миколаєві, Чернігові. У 60-70-х роках виникли народні бібліотеки на Xерсонщині, Xарківщині, а в Західній Україні – у Львові, Станіславі, Тернополі та ін.

У другій половині XIX – на початку XX ст. створюються бібліотеки при просвітницьких товариствах, народних домах, марксистських гуртках (у Катеринославі, Луганську, Юзівці). Бібліотеки й читальні створювалися “Просвітами”.

На початку ХХ ст. в Україні налічувалося 3153 бібліотеки з фондом близько 2 млн. книг.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ, КЛУБНІ ЗАКЛАДИ, БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ - Довідник з культурології


НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ, КЛУБНІ ЗАКЛАДИ, БІБЛІОТЕКИ В УКРАЇНІ