Недолік

Недолік – окрема невідповідність товару, послуги або виконаної роботи обов’язковим стандартам, предбаченим умовами договору.
Недолік