Нееластична пропозиція

Нееластична пропозиція – ситуація на ринку, за якої пропозиція товару незначною мірою реагує на зміну його ціни.
Нееластична пропозиція