Нееластичність

Нееластичність – незалежність або незначна змінюваність певного показника за зміни вихідного показника, що аналізується.
Нееластичність