Нефундовані позики

Нефундовані позики – короткотермінові державні позики, що розповсюджуються здебільшого через центральні та комерційні банки у формі казначейських векселів або інших боргових зобов’язань. Випускаються на термін від кількох тижнів до 1 року.
Нефундовані позики