НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ

Культурологічний словник

НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ (від грец. нерв і психологія) – галузь психологічної науки, що вивчає зв’язок психічних процесів, властивостей і станів з роботою мозку.
НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ