Нематеріальні активи

Нематеріальні активи – виражені у вартісній формі цінності, які не є речовими об’єктами. До Н. а. належать цінні папери, об’єкти інтелектуальної власності (патенти, ліцензії, ноу-хау), орендні права та ін.
Нематеріальні активи