Нематеріальні цінності

Нематеріальні цінності (нематериальные ценности) – цінності, які не є фізичними об’єктами, але мають грошову оцінку. Це – патенти, технологічні і технічні новітні розробки, проекти, інші об’єкти інтелектуальної власності, орендні та інші права.
Нематеріальні цінності