Неорганічні речовини – Біологічно важливі речовини – Загальна Біологія

Біологія
Загальна Біологія

Біологічно важливі речовини

Неорганічні речовини

До неорганічних речовин, що входять до складу живих клітин, належать вода та мінеральні речовини – солі Натрію, Калію, Кальцію, Магнію та ін.

Вода

Вода є основною неорганічною речовиною клітини, її вміст коливається від 40 (механічна тканина рослин, жирова тканина тварин) до 99 % (тканини медузи).
Фізико-хімічні властивості та функції води. Метаболічна. Завдяки тому, що в цілому нейтральна молекула води являє собою диполь (на атомі Гідрогену

зосереджений позитивний заряд, на атомі Оксигену – негативний), вона є полярним розчинником, середовищем для біохімічних реакцій (гідроліз, гідратація) і кінцевим продуктом багатьох біохімічних реакцій, служить донором електронів при фотосинтезі. Речовини, розчинні у воді, називаються гідрофільними, нерозчинні у воді – гідрофобними.
Транспортна. Вода забезпечує перенесення біологічних молекул усередині клітин, з клітин, до клітин, крізь клітини, є головним компонентом транспортної системи вищих рослин і кровоносної системи тварин. Це можливо завдяки тому, що вода – універсальний розчинник
і має високий коефіцієнт поверхневого натягу.
Механічна. Оскільки вода практично нестискувана, вона забезпечує пружний стан клітин і тканин рослин (тургор), є амортизатором при механічних впливах на організм, ослаблює тертя між дотичними поверхнями.
Терморегуляторна. Забезпечує рівномірний розподіл тепла, що виділяється при екзотермічних процесах усередині організму, а при випаровуванні з поверхні тіла тварин (потовиділення) або рослин (транспірація) охолоджує організм. Це забезпечується тим, що вода має високу питому теплопровідність і велику питому теплоту пароутворення.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Неорганічні речовини – Біологічно важливі речовини – Загальна Біологія - Довідник з біології


Неорганічні речовини – Біологічно важливі речовини – Загальна Біологія