Непряма мова – Пряма і непряма мова

УКРАЇНСЬКА МОВА. ПІДГОТОВКА ДО ЗНО
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ

Пряма і непряма мова

Непряма мова – це чуже мовлення, що передається не дослівно, а зі збереженням лише основного змісту висловлювання. На письмі непряма мова в лапки не береться.

Речення з непрямою мовою є складнопідрядним із підрядним з’ясувальним, яке приєднується за допомогою сполучників Що, ніби, щоб, чи і сполучних слів Де, куди, коли, як Тощо. Вибір способу зв’язку залежить від таких умов:

– якщо чуже висловлювання, передане непрямою мовою, було звичайним

розповідним реченням, уживається сполучник Що:

Василь Касіян розповідає, що в основу його малюнка покладено епізод із життя Тараса Шевченка (Із журналу);

– якщо мовець, що передає зміст чужого висловлювання, хоче виразити сумнів щодо його достовірності, вживається сполучник Ніби:

Ліхтар розхвастався, ніби він міг би засліпити сонце (В. Симоненко);

– якщо висловлювання було спонукальним реченням, уживається сполучник Щоб: Софія Петрівна благала Аркадія, щоби він заспокоївся (М. Коцюбинський);

– якщо висловлювання було питальним реченням без питальних займенників або прислівників,

уживається сполучник Чи: Маруся питає, чи дружу я з Тимком Степурою (О, Донченко).

Коли ж такі слова були, вони стають сполучними словами у підрядному реченні: Хлопчик запитав, куди зникає вночі сонце. Вишлевич зупинив пана Юзефа і запитав, де Юлія. Головацький запитав Вишлевича, яка ідея в нього найсвятіша (В. Іваничук).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Непряма мова – Пряма і непряма мова - Довідник з української мови


Непряма мова – Пряма і непряма мова