Нерівності

Математика – Алгебра

Нерівності

Число а вважається більшим від b, якщо різниця  Нерівності – число додатне. Число a менше від b, якщо різниця  Нерівності – число від’ємне. Якщо  Нерівності, то числа a і b рівні.
На координатній прямій меншому числу відповідає точка, що лежить ліворуч від точки, яка відповідає більшому числу.
Позначення:  Нерівності – a менше від b; Нерівності – a більше від b; Нерівності – a менше

або дорівнює b (не більше); Нерівності – a більше або дорівнює b (не менше).
Зверніть увагу:  Нерівності – правильно; Нерівності – правильно; Нерівності – правильно.
Два вирази, сполучені знаком нерівності, утворюють Нерівність.
Якщо обидві частини нерівності – числа, її називають Числовою нерівністю.
Нерівність зі змінними при одних значеннях змінних може бути правильною, а при інших – неправильною. Наприклад,  Нерівності – правильна нерівність при  Нерівності і неправильна нерівність при  Нерівності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Нерівності - Довідник з математики


Нерівності