Неспроможність

Неспроможність (несостоятельность) – стан економічного суб’єкта, який припинив платежі за своїми боргами.
Неспроможність