Неустойка

Неустойка – визначена законом або договором грошова сума, яку боржник повинен сплатити кредиторові в разі невиконання або неналежного виконання зобов’язання, зокрема в разі прострочення виконання (ст. 179 Цив. К. України). Н. (штрафом, пенею) може забезпечуватися лише дійсна вимога. Н. як правовий засіб належить до засобів, які мають на меті забезпечити виконання зобов’язань. Угода про Н. (штраф, пеню) повинна бути укладена в письмовій формі, інакше вона недійсна. Н.- популярний засіб забезпечення виконання зобов’язань, оскільки не потребує спеціальних розрахунків, як того вимагає стягнення збитків, не потребує і наведення спеціальних доказів, крім фактів порушення договору та наявності підстав для настання цивільної відповідальності. Як правило, стягується залікова Н., згідно з якою збитки відшкодовуються кредиторові лише в сумі, не покритій Н.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Неустойка - Довідник з правознавства


Неустойка