Невідкладні потреби

Невідкладні потреби – 1) першорядні, пріоритетні потреби особи, трудового колективу і суспільства; 2) першорядні потреби підприємства, фірми, компанії в оплаті розрахункових документів, виконанні платіжних вимог у межах встановлених норм. Визначаються у відсотках до середньоденних надходжень на розрахункові або поточні рахунки та обчислюються банківськими установами на підставі поданих підприємствами й організаціями документів.
Невідкладні потреби