Невиробнича сфера

Невиробнича сфера (непроизводствення сфера) – сукупність галузей народного господарства та видів діяльності людей, що надають необхідні послуги суспільству та окремим його членам і безпосередньо не пов’язані зі створенням матеріальних благ (зв’язок транспорт, житлово – комунальне господарство, охорона здоров’я, освіта, культура тощо).
Невиробнича сфера