Невиробнича сфера

Невиробнича сфера (непроизводствення сфера) – сукупність галузей народного господарства та видів діяльності людей, що надають необхідні послуги суспільству та окремим його членам і безпосередньо не пов’язані зі створенням матеріальних благ (зв’язок транспорт, житлово – комунальне господарство, охорона здоров’я, освіта, культура тощо).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Невиробнича сфера - Економічний словник


Невиробнича сфера