Невтручання держави концепція

Політологічний словник

Невтручання держави концепція (laissezfaire) – доктрина, згідно з якою держава має якомога менше втручатися в економічну сферу, обмежуючи свою роль захистом особи і власності, справами національної оборони і забезпеченням функціонування певних суспільних благ, таких, як дороги і порти. Цю доктрину, яка виходить з того припущення, що економічна діяльність, здійснювана без втручання держави, спричинятиметься до максимізації прибутку кожного, вперше було висунуто французькими фізіократами. Вона отримала підтвердження в основних працях з класичної політичної економії, хоча, звісно, і не без застережень. Зауваження Дж. С. Мілля (“Коротше кажучи, концепція laissez-faire повинна застосовуватися повсюдно, кожне відхилення від неї, якщо тільки воно не надає великих благ, є певним злом”) є підсумком усього вищесказаного. Сучасні речники цієї доктрини, її прихильники належать до табору лібералів.

Енциклопедія політичної думки / Пер. з англ. – К., 2000.

М. Головатий


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Невтручання держави концепція