НІТРАТНА КИСЛОТА – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

НІТРАТНА КИСЛОТА

Найважливішою сполукою Нітрогену є нітратна кислота НNO3. У ній Нітроген проявляє свою вищу валентність +5, як і у відповідному кислотному оксиді N2O5.

Для одержання нітратної кислоти у промисловості використовують реакцію:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Нітратна кислота (безводна) за звичайних умов є безбарвною рідиною, яка, як і сульфатна кислота, змішується з водою в усіх співвідношеннях. На відміну від сульфатної кислоти, її молекули неміцні,

і вона досить швидко розпадається (на світлі, у присутності домішок) за реакцією, оборотною до її одержання, а саме:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

У водних розчинах, однак, вона досить стійка (її можна кип’ятити без розкладу). Це можна пояснити тим, що НNO3 – сильна кислота і її молекул у розведених розчинах немає: вона повністю дисоціює:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

HNОз – летка кислота, тому вона може бути витіснена зі своїх солей – нітратів нелеткою кислотою, наприклад Н2SO4.

Нітратна кислота, як і будь-яка кислота, реагує з основними оксидами й основами.

Таблиця

Азот і його сполуки

class="msonormaltable" width="100%" style='width:100.0%;border-collapse:collapse'>

Азот

Сполуки Нітрогену

Аміак

Оксиди нітрогену

Нітратна кислота

1. Дуже міцна і тому малореакційноздатна молекула

2. Проявляє окисні властивості (в реакціях з воднем і металами):

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Проявляє відновлювальні властивості (в реакції з киснем):

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Одержання

1. У промисловості ректифікацією рідкого повітря

2. В лабораторії термічним розкладом нітриту амонію:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. За н. у. безбарвний газ із різким запахом

2. Взаємодіє з водою, утворюючи розчин слабкої основи:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Схема електронної будови іона амонію:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

4. Взаємодіє з кислотами:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

5. Проявляє відновні властивості:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Одержання

1. У промисловості:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2. В лабораторії:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Оксид нітрогену (II) окиснюється киснем повітря при кімнатній температурі:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2. Оксид нітрогену (IV) взаємодіє з водою у присутності кисню:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Утворюються при взаємодії:

1) азоту з киснем при високій температурі або в умовах електричного розряду:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2) аміаку з киснем у присутності каталізатора:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3) міді з нітратною кислотою:

Концентрованою

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Розведеною

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

1. Нестійка, розкладається під дією світла:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2. Сильна кислота, необоротно дисоціює у водному розчині:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

3. Взаємодіє з основними оксидами:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

4. Взаємодіє з основами:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

5. Реагує з металами без виділення водню і по-різному залежно від концентрації кислоти і активності металу. Деякі метали (Fе, Аl) в ній пасивуються

Одержання

1. У промисловості за реакціями оксиду нітрогену (IV) з водою і киснем:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

2. В лабораторії витісненням із солей нелеткою кислотою при нагріванні:

 НІТРАТНА КИСЛОТА  ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Це звичайні реакції нейтралізації, в результаті яких утворюється сіль і вода. Але з металами нітратна кислота реагує інакше, ніж решта кислот.

Під час дії нітратної кислоти на метал водень не виділяється.

У таблиці узагальнено хімічні властивості азоту і його сполук.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


НІТРАТНА КИСЛОТА – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Довідник з хімії


НІТРАТНА КИСЛОТА – ХІМІЯ НЕМЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ