НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ

Екологія – охорона природи

НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ – група автотрофних мікроорганізмів, які здатні одержувати енергію для життєдіяльності за рахунок окиснення неорг. сполук азоту (аміак та амонійні солі) до нітратів. Напр., нітрозомонас, нітробактер.
НІТРИФІКУЮЧІ БАКТЕРІЇ